Du är här

Om Vasa

Artikelserien: Vad beslutade stadsstyrelsen?

I artikelserien Vad beslutade stadsstyrelsen? presenteras kortfattat och lättfattligt sådana beslut som stadsstyrelsen har fattat på sina möten. Syftet med artikelserien är att kommuninvånarna på ett lättillgängligt och begripligt sätt ska få information om den kommunala beslutsprocessen och de ärenden som man har fattat beslut om.

Föredragningslistor och protokoll

Teckenspråkiga filmer om stadsstyrelsens beslut finns på Youtube