Du är här

Elektronisk hälsogranskning och hälsoträning

Ur hälsogranskningen får du reda på hur ditt levnadssätt påverkar den uppskattade livslängden och din risk att insjukna i sjukdomar som förkortar livslängden och försvagar livskvaliteten.

Service

sote_sahkoinen_terveyspalvelu_2015.jpg

Den elektroniska hälsogranskningen är riktad till kommuninvånare som vill följa upp och få stöd till sin välfärd.

Du kan även anmäla dig till den elektroniska hälsotränarens träningsprogram.
De teman du kan välja är:

  • motionsprogram, olika belastningsnivåer
  • hälsosam kost (träningsprogram)
  • sömnträningsprogram
  • träningsprogram för vikthantering
  • träningsprogram för hantering av alkoholkonsumtion
  • träningsprogram för att sluta röka
  • träningsprogram för stresshantering
  • träningsprogram för att lösa konflikter i parförhållande
  • träningsprogram för barnfamiljer

 

Genom tjänsten kan du förbättra dina möjligheter till ett gott och friskt liv och samtidigt få information om faktorer som påverkar din hälsa och ditt välbefinnande.

HUR JAG ANVÄNDER SERVICEN

Elektronisk hälsogranskning

Mera information:
Utvecklingsplanerare Sirpa Manninen
sirpa.manninen@vaasa.fi
Tfn 040 351 4324

Tjänster som också kanske intresserar dig

Tilläggs till ämnet