Du är här

Huvudmeny

Grundläggande utbildningens läs - och lovtider

Läsåret 2017-2018 i de finskspråkiga och svenskspråkiga grundskolorna börjar måndag 14.8.2017 och slutar lördag 2.6.2018. 

Enligt lagen om grundläggande utbildning 23 § har ett läsår 190 arbetsdagar. Av dessa bortfaller självständighetsdagen, trettondagen och första maj om de infaller på annan vardag än lördag. Detta medför att läsåret 2017–2018 är antalet arbetsdagar sammanlagt 188. Nämnden för småbarnsfostran och grundläggande utbildningens fastställde 15.11.2016 § 87 arbets- och lovtiderna för läsåret 2017–2018. 

Den finskspråkiga grundläggande utbildningen har fastställt två gemensamma skoldagar till lördagen den 16.9.2017 samt 3.2.2018. Den svenskspråkiga grundläggande utbildningens gemensamma skoldagar är lördagen den 9.12.2017 samt 19.5.2018. Skolorna har rätt att byta en skoldag, vilket även gäller de två lördagar som gemensamt fastställts som skoldagar. Skolornas arbetstider kan därmed avvika från varandra, kontrollera därför skolans arbetstider från skolans Wilma-sida eller direkt av läraren. Skolorna meddelar läsårets arbetstider i årsplanerna.

Skolornas arbetstider läsåret 2017-2018.

Skolornas arbetstider läsåret 2018-2019.

Förskolans verksamhetperiod inleds 16.8.2017 och avslutas 31.5.2018.

Skolornas läs- och lovtider 

2017-2018 
14.8.2017läsåret börjar
16 – 20.10.2017Höstlov
6.12.2017Självständighetsdagen
23.12.2017-7.1.2018Jullov
26.2 – 2.3.2018Sportlov
30.3 – 2.4.2018Påsk
1.5.2018Valborg
10.5.2018Kristi Himmelsfärdsdagen 
2.6.2017läsåret avslutas