Du är här

Om Vasa

Vasa ungdomsfullmäktige

Vasa stads ungdomsfullmäktige är ett lagstadgat sakkunnig- och påverkansorgan i ärenden som gäller unga. Stadsstyrelsen tillsätter ungdomsfullmäktige för en mandattid på två år.

Ungdomsfullmäktige beviljar understöd för ungdomarnas egna projekt

Ungdomsfullmäktige beviljar understöd för ungdomarnas egna projekt för första gången år 2019. Syftet med understöden är att aktivera unga att genomföra funktionella projekt, tillfälle (t.ex. temadagar) eller evenemang. Understöd kan också sökas för att möjliggöra hobbyverksamhet i mindre grupper samt som delfinansiering av ett större projekt. För verksamheten har 2000€ budgeterats år 2019. Projektet ska vara planerat, genomfört och i rapportblanketten utvärderat av unga.

Understöd kan ansökas av en grupp som består av minst två ungdomar i åldern 13-29 år som bor eller studerar i Vasa. För gruppen som ansöker om projektunderstöd ska en kontaktperson bland ungdomarna och en myndig ansvarsperson utses (en lärare, ett skolgångsbiträde, en ungdomsgårdsledare, en vårdnadshavare eller någon annan myndig person). Ansvarspersonen fyller i ansökningsblanketten för projektunderstöd tillsammans med kontaktpersonen bland ungdomarna och ansvarar för penninganvändningen och rapporteringen inom projektet tillsammans med gruppen. 

Ansökan sker 8.4.-30.6.2019. Ungdomsfullmäktige fattar de slutliga besluten om utdelningen av understöd på sitt allmänna möte 22.8.2019. De beviljade understöden ska arrangeras mellan 14.9.-31.12.2019.

Ansökningarna skickas till Vasa stads registratur: kirjaamo@vaasa.fi (eller till postadressen som står i ansökningsblanketten).

Läs mera här

Fyll i och printa ANSÖKNINGSBLANKETTEN ut

Anvisningar om hur man fyller i blanketten

Rapporteringsblankett

 

mötesdagar 2019: 24.1, 20.2, 14.3, 11.4, 16.5, 22.8, 19.9, 17.10, 14.11, 12.12

sammanträden hålls:
i regel torsdagar från kl. 17.30  i fullmäktigesalen vid Styrelsegården Rådhusgatan 33 A 1. våning

mötesprotokoll finns framlagda:
under tjänstetid, två veckor efter mötet på Kultsa, våning 2 Rådhusgatan 30 och på Vasa stads internet

tilläggsuppgifter: Anne-Mari Ikola

protokoll som tillhör denna sida:länkar som tillhör denna sida:
Vasa ungdomsfullmäktiges ledamöter
representanter för Vasa ungdmsfullmäktige 2019 - 2020
Föredragningslistor, protokoll och tjänsteinnehavarbeslut
Utbildningsnämnden