Du är här

Om Vasa

Vasklot delgeneralplan 2040

Vaskiluoto ilmakuva syksy 2016
Delgeneralplanen berör Vasklotområdet. Planens areal är ca 5 km2, varav ca 2,5 km2 är vatten. Målet för planeringen är bl.a. att utnyttja Vasklots möjligheter och potential som en del av Vasa och Vasaregionen, att skapa förutsättningar för ett stadsdelscentrum på Vasklot samt att sammanjämka olika intressen och användningsändamål på området.

I delgeneralplanearbetet justeras Vasa generalplan 2030 för delgeneralplaneområdets del. Delgeneralplanen utarbetas som en områdesreserveringsplan med rättsverkan. För utarbetandet av Vasklot delgeneralplan har ett planläggningsbeslut fattats 9.10.2018 och målet är en godkänd plan under år 2020.

 

Programmet för deltagande och bedömning (PDB) i anslutning till delgeneralplanen är framlagt under tiden 5.11–7.12.2018.

 

 

BILAGOR

 

program för deltagande och bedömning

SKEDE

 

aktuell 

utkast 

förslag

godkänd

laga kraft

SELVITYKSET | UTREDNINGAR

 

luontoselvitys / naturutredning

liikenneselvitys

Tilläggsinformation