Du är här

TyöskentelyPaperillaJaKoneella640x427KatjaLösönen

Vasa stads elektroniska tjänster och blanketter

Vasa stad erbjuder möjligheten till elektroniska tjänster i samband med många av de tjänster som erbjuds. Med elektroniska tjänster avses ärendehantering som sker via internet eller e-post. Detta förbättrar smidigheten av ärendeskötseln inom förvaltningen och är ett alternativ till de traditionella sätten att sköta ärenden.
Länkarna till de elektroniska tjänsterna hittar du på Vasa stads webbsidor.

Arbete

Kommunrekry Vasa stads lediga arbetsplatser 
Förtroendevaldas personuppgifter
Genom rekryteringsservice kan du hitta stadens lediga arbetsplatser
Ansökan om ersättning för inkomstbortfall (pdf)
Sommarjobbssedeln

Barn och unga

Blanketter inom småbarnspedagogik
Småbarnspedagogikens elektroniska ärendehantering
Grundläggande konstundervisning

Boende och byggande

Bostad - Ansök om bostadsrättsbostadenPikipruukkis ansökningsblankettVOAS: bostadsansökanVVO: ansökningsblankettVähänkyrön Vuokratalot Ki Oy: blanketter
Elektricitet - Meddelande om behov av elektricitetVasa Elektriskas blanketter 
Fastighet - Fastighetsförrättningsansökan 
Grävtillstånd
Tomter - Elektroniska tomtansökningstjänsten eTonttiTomter
Vatten och avloppsnät - Vasa Vattens blanketter
Vägar - Bidrag för ensilda vägarAnhållan om rätt att använda allmänt område

Fritid, kultur och evenemang

Evenemang - Anmälan till Konstens natt i VasaAnmälan till Vasa XXI Körfestival
Bibliotek - InköpsförslagFöreslå ny hållplats för bokbussen
Båtplatser - Ansökan om båtplats 
Idrott - Blankett över önskemålen om träningsturer, Ansökan om idrottsunderstöd (prinsiper för beviljande av idrottsunderstöd)
Konst - Grundläggande konstundervisning
Seniorer - Ansökan till seniorcentrets motionssalsgrupper för +65 åriga vasabor

Påverka

Invånarinitiativ
Responssystemet

Social- och hälsovård

Social- och hälsosektorns blanketter

Studerande och utbildning

Allmänna språkexamina, anmälningsblankett
Kuula-institutets blanketter

Understöd

Hissunderstöd
Kulturunderstöd och kulturpris
Reparationsunderstöd
Stadsstyrelsens understöd för verksamhet
Tillgänglighetsunderstöd
Understöd för ordnande av evenemang
Understöd för pensionärsföreningarnas verksamhet

Understöd för verksamhet i Lillkyro
Ansökan om idrottsunderstöd(prinsiper för beviljande av idrottsunderstöd)

Ansökan om ungdomsundestöd

 

Utrymmena

Lokaluthyrning

Andra

FPA
Magistrat
Rättsväsendet
Fartygsregistret, Traf

Vasa stads elektroniska tjänster

Dataskyddet inom Vasa Stad
Stadens blanketter
Market Vasa webbshop
Elektroniska tjänster