Du är här

Fakturering

Invånarna kan få fakturor från Vasa stad som ansluter sig till social- och hälsovårdsservicen, tomtarrenden eller båtplatser. Vid Vasa stads Ekonomiservicecentral sköts hela stadens inköpsfakturor och största delen av försäljningsfakturorna centraliserat.

TyöskentelyPaperillaJaKoneella640x427KatjaLösönen

Om det är någonting oklart i en faktura som gäller stadens tjänster, ska den i fakturan nämnda kontaktpersonen kontaktas. I övrigt hjälper ekonomiservicecentralen.

 

Direktdebiteringen

Staden har ändrat direktdebiteringen till e-fakturor eller till direktbetalning med de banker som erbjuder direktdebiteringstjänster fr.o.m. december 2013. Fakturan betalas efter förändringen automatiskt från samma konto som den tidigare har direktdebiterats från. Förändringen förutsätter inga åtgärder och inga nya avtal med banker.

De avgifter som Vasa stad fakturerar kan betalas förutom som direktdebitering och e-faktura även vid stadens samserviceenheter.

Ansvarig person

Tjänster som också kanske intresserar dig

Ekonomi- och skuldrådgivningen ger upplysningar och råd om skötsel av ekonomi och skulder samt biträder överskuldsatta privatpersoner.
Alla fakturor som Vasa stad sänder kan betalas till Vasa stads kassa kontant, med bank- eller kreditkort.

Tilläggs till ämnet