Du är här

Tjänster som också kanske intresserar dig

TyöskentelyPaperillaJaKoneella640x427KatjaLösönen

Fakturering

Invånarna kan få fakturor från Vasa stad som ansluter sig till social- och hälsovårdsservicen, tomtarrenden eller båtplatser. Vid Vasa stads Ekonomiservicecentral sköts hela stadens inköpsfakturor och största delen av försäljningsfakturorna centraliserat.
Om det är någonting oklart i en faktura som gäller stadens tjänster, ska den i fakturan nämnda kontaktpersonen kontaktas. I övrigt hjälper ekonomiservicecentralen. Staden har ändrat direktdebiteringen till e-fakturor eller till direktbetalning med de banker som erbjuder direktdebiteringstjänster fr.o.m. december 2013. Fakturan betalas efter förändringen automatiskt från samma konto som den tidigare har direktdebiterats från. De avgifter som Vasa stad fakturerar kan betalas förutom som direktdebitering och e-faktura även vid stadens samserviceenheter.