Du är här

Tjänster som också kanske intresserar dig

TyöskentelyPaperillaJaKoneella640x427KatjaLösönen

Fakturering

Kunderna kan få fakturor från Vasa stad exempelvis i anslutning till social- och hälsovårdstjänster, tomthyror eller båtplatser. Servicebolaget Mico Botnia sköter centraliserat hela stadens inköpsfakturor och största delen av försäljningsfakturorna.
Om det förekommer oklarheter i innehållet i en faktura som du fått, ska du kontakta den kontaktperson som nämns i fakturan. I ärenden som gäller betalning av fakturor kan du kontakta Mico Botnias färsäljningsreskontratjänster om du exempelvis vill kontrollera en fakturas betalningsuppgifter, flytta förfallodagen eller om du har betalat för mycket. Avgifterna som Vasa stad fakturerar kan utöver genom direktdebitering och som e-faktura även betalas vid stadens samservice-enheter.

Telefonservice

Mico Botnias försäljningsreskontratjänster

+358206198077