Du är här

21.4.2017 - 12:37

Anmälan till höstens musiklekskola vid Kuula-institutet

ristinummen_paivakoti_mg_1275_vaaka_netti.jpg
Anmälningstiden till Kuula-institutets musiklekskola pågår fram till slutet av maj. Från och med nästa höst sker det förändringar inom den musikinriktade småbarnspedagogiken.

Småbarnspedagogiken i Vasa linjerar upp att den musikinriktade småbarnspedagogiken ordnas på eftermiddagar efter kl. 15 i daghemmen i Vasa från och med hösten 2017. I samband med anmälan till Kuula-institutets musiklekskola får vårdnadshavarna svara på om de vill och har möjligheter att fortsätta i musiklekskolan efter förändringen samt ge kommentarer om förändringen.

Utbildningsstyrelsen rekommenderar att övrig verksamhet som genomförs i anslutning till småbarnspedagogik, såsom grundläggande musik- eller konstundervisning, ska förläggas till början eller slutet av dagen. I nuläget har musiklekskoleverksamheten huvudsakligen ordnats på förmiddagarna.

Personalen inom småbarnspedagogikens och Kuula-institutets förvaltning utreder även möjligheten att påbörja musiklekskoleverksamhet i de öppna daghemmen.

 

Senaste