Du är här

13.11.2018 - 14:08

Annin Herkkus provperiod med vegetarisk mat fick en fartfylld start

Ympäristöinsinööri Tuomas Kiviluoma, kaavoitusarkkitehti Oliver Schulte-Tigges ja paikkatietoinsinööri Sami Tuomaala ovat mukana Annin Herkun kasvisruokakokeilussa. Miljöingenjör Tuomas Kiviluoma, planläggningsarkitekt Oliver Schulte-Tigges och GIS-ingenjör Sami Tuomaala deltar i Annin Herkkus provperiod med vegetarisk mat.
Hos Vasa stads personalmatsal Annin Herkku startade en provperiod med vegetarisk mat 1.11.2018. I matsalen erbjuds under hela november ett alternativ med vegetarisk mat vid sidan av köttmaten. Under första veckan av provperioden hade sammanlagt 35 personer anmält sig.

Förutom de som har anmält sig till provperioden besöks Annin Herkku dagligen av nio stamgäster som äter vegetarisk kost.

– Antalet matgäster som ätit vegetarisk mat har överraskat positivt! Annin Herkku besöks dagligen av cirka 80–100 personer, och till 40 av dem tillreds nu vegetarisk mat, berättar Katja Imppola, matservicedirektör vid TeeSe Botnia Oy.

Mängden köttmat har minskats i förhållande till mängden anmälda till provperioden. På så sätt kan man minimera mängden mat som går till svinn. Man kan anmäla sig till provperioden på stadens intranät och också eventuella avbrytanden ombeds man meddela, så att rätt mängd mat ska kunna tillredas. Hittills har bara två personer avbrutit provperioden.

”Vi förändrar världen en kopp i taget!”

På fredagen 9.11.2018 kommer miljöingenjör Tuomas Kiviluoma, planläggningsarkitekt Oliver Schulte-Tigges och GIS-ingenjör Sami Tuomaala till Annin Herkku för att äta.  De deltar alla i provperioden med vegetarisk mat.

Till lunch på fredagen serveras kåldolmar som köttversion och som vegetarisk version. Schulte-Tigges tar en bricka och på den ställer han en mugg som pryds av en bild på de egna barnen.

– Jag tog med en egen mugg från arbetsrummet så sparas lite  disk. Det passar förvånansvärt bra in i det här "rädda världen"temat. Vi förändrar världen en kopp i taget, skrattar Schulte-Tigges.

Alla tre säger att de anmälde sig till provperioden för att de ville öka mängden vegetabilier i förhållande till den mängd kött de äter. Provperioden som ordnas i personalmatsalen är ett lätt sätt att öka mängden vegetarisk mat, då måltiden blir en del av vardagsrutinen.

– Det här är också ett bra sätt att pröva om man får krafter från vegetarisk mat att orka en hel arbetsdag. Och bra har det åtminstone hittills gått, säger Kiviluoma.

Kiviluoma, Tuomaala och Schulte-Tigges är också nöjda då man inte själv behöver hitta på recept från början till slut. Från provperioden kan man också få nya idéer till vegetarisk mat som man tillreder hemma.

– Det här receptet tänker jag åtminstone genast knycka! Vanligtvis gillar jag inte kåldolmar, men de här svamparna passar väldigt bra här, säger SchulteTigges entusiastiskt.

Man önskar att den vegetariska maten skulle bli kvar i matsalens utbud för gott

En fråga som blir hängande i luften är om provperioden med vegetarisk mat kommer att få en fortsättning för matgästernas del även i framtiden.

– Det skulle vara verkligt bra om man inte behövde förbinda sig till måltider med vegetarisk mat, utan den vegetariska maten skulle vara ett bestående alternativ vid sidan av kötträtter i matsalens utbud, funderar Tuomaala.

Också andra utvecklingsförslag har kommit upp under försökets gång. Tuomaala berättar att han ofta på fritiden utnyttjar ResQ Club-matapplikationen, där restaurangerna säljer överblivna matportioner till ett något förmånligare pris till konsumenterna.

– Jag har diskuterat med stadens utvecklingschef Maija Alasalmi om vi också i personalmatsalen kunde börja använda något motsvarande system för att rädda överblivna lunchmatportioner, säger Tuomaala.

En lista med de vegetariska maträtter som serveras under provperioden finns till påseende på stadens intranät och vid Annin Herkku.

Meddelande 29.10.2018: Provperiod med vegetarisk mat ordnas för Vasa stads personal 

Senaste