Du är här

28.3.2019 - 0:00

ANSÖKNINGSTIDEN FÖR NYA ELEVER

Letka soittajista ja tanssijoista
Kuula-institutet – vägen till musikens och dansens värld

ANSÖKNINGSTIDEN FÖR NYA ELEVER

1.4. – 30.4.2019
1.5. – 31.5.2019 Laihela och Storkyro

MUSIKLEKSKOLA OCH -FÖRBEREDELSE, KARUSELL
för 2012–2019 födda. Elevplatserna för studier fylls i anmälningsordning.

 

SPELSTART
för 2011–2013 födda. Eleverna antas i åldersordning från äldsta till yngsta.

 

INSTRUMENTSTUDIER

för 2010 födda eller äldre. Eleverna antas i åldersordning från yngsta till äldsta.

 

SÅNG
för 2006 födda eller äldre. Innehåller ett fritt valt röstprov (sång).

 

BARNDANS
för 2012–2015 födda. Elevplatserna för studier fylls i anmälningsordning.

 

BALETTSTART
för 2011 födda.

 

BALETT
för 2010 födda eller äldre.

Ansökningsblanketter här (om anmälningen av någon orsak inte lyckas,
sänd e-post till kuula-institutet@vasa.fi).

Till den öppna avdelningen är det fortgående ansökan

 

 

 

 

 

Senaste