Du är här

26.3.2018 - 15:36

Ansökningstiden för nya elever

Letka soittajista ja tanssijoista
Kuula-institutet – vägen till musikens och dansens värld

ANSÖKNINGSTIDEN FÖR NYA ELEVER

1.4. – 30.4.2018
1.5. – 31.5.2018 Laihela och Storkyro

Till den öppna avdelningen är det fortgående ansökan

Ansökningsblanketter här (om anmälningen av någon orsak inte lyckas,
sänd e-post till kuula-institutet@vasa.fi. Detta eftersom anmälningsordningen
kan vara avgörande.

 

MUSIKLEKSKOLA OCH -FÖRBEREDELSE
för 2010
2018 födda.

 

SPELSTART 
för 2010
–2011 födda. 
Eleverna antas i åldersordning från äldsta till yngsta.

 

INSTRUMENTSTUDIER

för 2009 födda eller äldre. Eleverna antas i anmälningsordning.

 

SÅNG
för 2005 födda eller äldre. Innehåller ett fritt valt röstprov (sång).

 

BARNDANS
för 2011
2014 födda.

 

BALETTSTART
för  2010 födda.

 

BALETT
för 2009 födda eller äldre.

 

Annons

Senaste