Du är här

8.8.2019 - 12:25

Badande på Smulterö, Sandö och Top Camping-campingområdets badstränder rekommenderas inte tills vidare

v-geotag_1_2.jpg
Vasa stads miljöavdelning har 5.8 tagit virusprover på badvattnet vid Smulterö, Sandö och Top Camping-campingområdets badstränder. Virusmängden var liten, vilket innebär att risken för att insjukna är mycket liten.

Noro- och adenovirus har konstaterats i badvattnet vid Smulterö badstrand. I det prov som togs på badvattnet vid Sandö och campingområdet konstaterades endast norovirus. Orsaken till förekomsten av virus misstänks vara det avloppsvattenläckage som upptäcktes i juli, eftersom dessa virus vanligtvis förekommer i avloppsvatten. 

-Top Camping finns inom det område där avloppsvattenläckaget kan ha en viss påverkan, så därför utvidgades provtagningsområdet till campingområdet, säger Vasa stads hälsoingenjör Maarit Kantola.

Noro- och adenovirusmängderna var liksom vid de tidigare proven små och därför beräknas hälsorisken för dem som badar vara liten. Risken är mindre om man inte blöter huvudet eller om vatten inte kommer i munnen. 

För de virus som förekommer i badvatten finns inga åtgärdsgränser såsom för tarmbakterier som undersöks regelbundet. På grund av den sjukdomsrisk som virus föranleder rekommenderas ändå inte att man badar. 

Noro- och adenovirus förökar sig inte i omgivningen och sprids inte av djur, vilket innebär att upptäckten av dem alltid beror på förorening som kommit från människoavföring.

Nya prover tas på måndag 19.8. Noroviruset orsakar magont, illamående, uppkastning och diarré. Adenoviruset orsakar vanligtvis luftvägsinfektioner. 
 

Relaterade artiklar: 

Senaste

Lamppu
23.8.2019
Visste du att chauffören i betydande grad kan påverka bilens bränsleförbrukning? Spartips kan du få på avgiftsfria föreläsningar, som är avsedda för alla, vid Vaasa-opisto den 4 september kl. 14 och...
Kuva syksyisestä rannasta
14.8.2019
Anmäl dig senast 3.9. En stödgrupp för dig som vill sluta röka börjar ti 10.9.2019. Träffarna...