Du är här

15.5.2018 - 15:53

Barnskyddet tog i bruk Kanta-tjänsten inom socialvården som första i Finland

Kuva leluista
Inom barnskyddet i Vasa inleddes lagrande av klientdata i det centraliserade klientdataarkivet för socialvården i april 2018. Det här möjliggör en aktiv användning av uppgifterna inom socialservicen, och också att de förvaras varaktigt. Dokumenten används till en början bara av yrkespersonal inom barnskyddet i Vasa.

– Arkiveringen av klientdata inom socialvården genomförs stegvis. I framtiden kan socialvårdsklienterna i tjänsten Mina Kanta-sidor se de uppgifter inom socialvården som berör dem, såsom beslut och klientplaner. Tidigast år 2020 är klientuppgifterna med klientens tillstånd också tillgängliga för andra aktörer inom socialvården genom Kanta-tjänsten, berättar resultatområdesdirektören för socialarbete och familjeservice Erkki Penttinen.

Enhetlig praxis och förbättrat dataskydd

Ibruktagandet av Kanta-tjänsten har förutsatt att Vasa stads social- och hälsosektor övergår till en verksamhet enligt de nationella bestämmelserna och anvisningarna från Institutet för hälsa och välfärd (THL). Det här har förenhetligat serviceprocesserna och registreringen av det klientarbete som personalen utför. Också dataskyddet förbättras, eftersom användningen av klientuppgifterna uppföljs, styrs och övervakas.

VALAS Kanta-projekt har förberett de tekniska lösningar som användningen av Kanta-tjänsten förutsätter i samarbete med systemleverantören, FPA och THL. Ibruktagandet av Kanta-tjänsten innebär också en stor funktionell förändring, där hjälp från projektet har behövts vid koordineringen av barnskyddspersonalens utbildningar.

Kunskap förmedlas till andra kommuner

Nu vill vi dela med oss av kunskapen till andra kommuner i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. Vi berättar för dem vad som förutsätts för ett anslutande till Kanta-tjänsten och hur det lönar sig att förbereda anslutningen.

Ledande tjänsteinnehavare och närförmän från Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten har inbjudits till infomöte 24.5.2018.

Senaste

Talvimaisema rannasta.
11.1.2019
I Vasa träffas en Tobaksgrupp udda veckor tisdagar fr.o.m. 15.1.2019 kl. 16.30–17.45 adress:...