Du är här

13.11.2017 - 11:03

Berätta vilken uppfattning du har om hemvård och serviceboende

Kuva Ruukinkartanosta
Berätta för oss vilka saker du tycker är bra och vilka saker du tycker kunde förbättras. Svarstiden är ända till 26.11.2017.

Vi utvecklar vår verksamhet med tanke på klienternas välbefinnande. Svaren används för att marknadsföra och utveckla hemvården och serviceboendet. Besvara på enkäten

Bland de svarande utlottas Vasa-produktpaket.

Tack för svaren och utvecklingsidéerna!

Senaste