Du är här

18.7.2019 - 9:03

Bostäders avloppsvatten till Metviken

Vaasan_kaupunki_palosaari
En passerande påpekade åt Vasa Vatten om lukt vid Metviken. Under filmning av kloakerna framkom det att avloppsvatten från bostäder hamnat i Metviken p.g.a. ett kopplingsfel i en fastighet.

Avloppet till den nya flervåningsfastigheten vid Kyrkoesplanaden har felkopplats inom fastigheten så att dess hushållsavloppsvatten, ca 5 m3 per dygn, leds till dagvattenledning och hamnar via Kyrkoesplanadens dagvattenledning till Metviken. Disponenten och entreprenören till fastigheten har kontaktats och reparationen börjar genast på torsdag 18.7.

Igår har man tagit extra vattenprov från Metviken samt badstränderna vid Sandö och Smulterö. Deras resultat kommer på fredag 19.7. Sommarens badvattenprov (senaste proven tagna 24.6.2019) uppfyllde kvalitetskraven. Hälsoskyddsmyndigheten i Vasa stad övervakar badstränder och förorening av vattendrag.

Ytterligare information: Vasa Vatten, https://www.vaasanvesi.fi/web/sv/etusivu

 

Tilläggsinformation: 
Verkställande direktör
Phone numbers: 
06 325 4150
Relaterade artiklar: 

Senaste

Lamppu
23.8.2019
Visste du att chauffören i betydande grad kan påverka bilens bränsleförbrukning? Spartips kan du få på avgiftsfria föreläsningar, som är avsedda för alla, vid Vaasa-opisto den 4 september kl. 14 och...
Kuva syksyisestä rannasta
14.8.2019
Anmäl dig senast 3.9. En stödgrupp för dig som vill sluta röka börjar ti 10.9.2019. Träffarna...