Du är här

11.3.2019 - 13:35

Bostadstomter att ansökas

olohuoneasuminenjs640x444.jpg
Stad säljer tomter på basen av anbud och begär prisanbud för de 12 tomter som presenteras i eTontti.

Varje sökande får lämna in endast en ansökan. Trots detta kan anbud ges för flera tomter men då skall prioritetsordning anges. 

Anbudstid  11.3 - 31.3.2019.

Varje sökande kan köpa endast en tomt. Tomterna säljs till högstbjudande. Om anbuden är lika höga avgörs ordningen genom lottning.

Tomterna ansöks via eTontti-tjänsten. Tomterna befinner sig på områden med gällande detaljplaner och är kommunaltekniskt genast byggbara.

Mer information: www.vaasa.fi/sv/anbudsforsaljning-av-smahustomter-2019

Relaterade artiklar: 

Senaste