Du är här

9.11.2018 - 9:00

Den engelskspråkiga undervisningen utökas i Vasa

Opiskelijat
Elevplatserna inom den engelskspråkiga grundläggande utbildningen fördubblas i Vasa, då det vid sidan av den nuvarande tvåspråkiga undervisningslinjen inrättas en engelskspråkig undervisningslinje. Den utökade verksamheten inleds hösten 2019 som en sammansatt klass för åk 1-2 i Suvilahden koulu.

Tf skoldirektör Kari Nummela berättar att man genom att utöka den engelskspråkiga undervisningen svarar på den stora efterfrågan, som har ökat för varje år.

- Det största behovet av engelskspråkig undervisning har Vasafamiljer som betonar vikten av att kunna engelska i framtidens studie- och arbetsliv. Dessutom önskas engelskspråkig undervisning av internationella familjer och representanter för Vasa universitet och företagsvärlden, berättar Nummela.

För närvarande ordnas omfattande tvåspråkig (engelsk-finsk) undervisning i Suvilahden koulus lågstadium  och Merenkurkun koulus högstadium.

- På den här linjen studerar nu 185 elever på årsklasserna 1-9. Efter att den nya linjen blivit färdig i sin helhet år 2025, fördubblas elevantalet inom den engelskspråkiga undervisningen till ca 370 elever, säger Nummela.

Nya lokaler behövs år 2023

På den nya linjen skulle andelen engelskspråkig undervisning vara större än på den nuvarande linjen. Till exempel på sjätte klassen skulle andelen engelskspråkig undervisning på den nya linjen vara 60 procent, då den på den nuvarande linjen är 40 procent.

-  I undervisningen iakttas den finska läroplanen och undervisningsspråket är i regel engelska. Elevens modersmål kan vara finska, svenska eller något annat språk, berättar områdesrektor Johanna Olsson, som har varit ordförande för den arbetsgrupp som bildats för utökandet av den engelskspråkiga undervisningen.

Den nuvarande och den nya engelskspråkiga undervisningslinjen bildar tillsammans en helhet och till helheten ansluts en undervisningsgrupp årligen. Utökningen inleds hösten 2019 som undervisning i en sammansatt klass för åk 1-2.

- De första fyra åren kan man verka i Suvilahden koulus nuvarande lokaler, men hösten 2023 förutsätter den utökande verksamheten nya lokaler. Med tanke på ordnandet av undervisningen och de allmänna trafikförbindelserna är det viktigt att de nya lokalerna finns i stadens centrum eller nära centrum, säger Olsson.

Internationalism och flerspråkighet har en viktig roll i Vasa

Enligt Kari Nummela ökar den ökade engelskspråkiga undervisningen också Vasas attraktivitet som en lockande arbetsplatsort.

-Vasa är en starkt internationell stad, och vi vill erbjuda en mer omfattande engelskspråkig undervisning än tidigare också för internationella familjers barn. Även i Vasa stads strategi är internationalism och flerspråkighet i en verkligt viktig roll.

Nämnden för fostran och undervisning fattar beslut i ärendet vid sitt sammanträde 14.11.

Senaste