Du är här

12.3.2019 - 17:37

Den nya invånartidningen delas ut till hemmen 13.3

Asukaslehden kansikuvat
I Vasa stads invånartidning berättar man bl.a. om förändringarna i Vasklotområdet, byggnadsforskarens intressanta arbete samt om iståndsättningen av värdefulla brandgator.

I årets 2019 första tidning presenteras också planläggningsöversikten med information om aktuella planärenden. I planläggningsöversikten kan du bl.a. läsa hur arbetena framskrider på Travdalens nya bostadsområde, hur Sundoms centrum utvecklas samt när man planerar att få en lagakraftvunnen detaljplan för Smulterön.

Tidningen är en vändbar tidning, som man kan läsa från ena hållet på finska och från andra hållet på svenska.

Du kan också läsa tidningen på webben, klicka här.

Här hittar du alla invånartidningar.

Senaste