Du är här

21.4.2017 - 13:38

Det är dags att utvärdera småbarnspedagogiken

Föräldrarna till barn inom småbarnspedagogiken har nu möjlighet att utvärdera småbarnspedagogiken som staden ordnar genom att svara på en enkät.

Föräldrarna till barn inom småbarnspedagogiken har nu möjlighet att utvärdera småbarnspedagogiken som staden ordnar genom att svara på en enkät.

Syftet med enkäten är att ge värdefull information om hurdana erfarenheter föräldrarna har av barnets småbarnspedagogik och hur de anser att småbarnspedagogiken kunde utvecklas.

Det tar bara några minuter att svara på enkäten och svarstiden är 21.4–30.4.2017. En sammanfattning ges för kännedom till föräldrarna.

Via denna länk kommer du till enkäten.

Senaste

Kaavoitus katukyltti
23.2.2018
Planläggningen i Vasa har i dag inlett ett experiment med att synliggöra planläggningsarbetet i gatubilden. Planläggningens första skylt har nu satts upp på adressen Handelsesplanaden 29.