Du är här

2.11.2018 - 15:23

Drogförebyggande veckan firas fr.o.m. 5.11

Kuva syksyisestä rannasta
Temaveckan uppmuntrar till att ta upp rusmedel för diskussion. Det nationella temat är i år Ungdomar och snus.

PROGRAM:

För dem som arbetar med ungdomar ordnas 5.11 i Vasa utbildningstillfället Kättä pitempää päihdekasvatukseen. Utbildare är Petra Karinen från YAD ry. Det har varit förhandsanmälan till utbildningstillfället. Ytterligare information: sari.pukkinen@vasa.fi eller merja.huttunen-metsi@vasa.fi

Kontroll av lungor ordnas i Minimani i Vasa 7.11 kl. 14–17. Rökare och ex-rökare kan testa i vilket skick deras lungor är. Man får även information om kroniskt obstruktiv lungsjukdom och om fördelarna med att sluta röka. Ytterligare information: hanna-mari.joutsen@vasa.fi

Minnesstunden för dem som dött på grund av droger som är öppen för alla ordnas 7.11 kl. 18.00 i kyrkparken i Vasa framför Lotsstatyn. På programmet står tal, musik, tändning av ljus, en tyst minut och en minneskaffestund. Ytterligare information: anne.salovaara-kero@pohjanmaankriisikeskus.fi  

Gubbkontroll, som är en del av Mansveckan som firas samtidigt som Drogförebyggande veckan, genomförs även i år i Rinta Jouppis bilaffär (Mejerigatan 15) 8.11 kl. 13–17. Under tillställningen kan man låta testa sina hälsovanor, kroppssammansättningen, trycken, lungornas kondition, muskelstyrkan och körsäkerheten. Ytterligare information: hanna-mari.joutsen@vasa.fi

Vid VAMIA uppmärksammas Drogförebyggande veckan bland annat med lektioner i anslutning till temat. För alla förstaårsstuderande ordnas EHYT rf:s Rusfenomenet-lektioner under perioden 5.11–16.11 och för andra- och tredjeårsstuderande 8.11 Just say no – asiaa päihteistä-föreläsningar, Mika Nevasaari. Ytterligare information: mira.huhta@vasa.fi eller niina.topp@vasa.fi

Vasa stad har redan i många år deltagit i Drogförebyggande veckan även på det viset att ingen alkohol serveras vid stadens representationstillfällen under veckan i fråga. Ytterligare information: anna-maija.iitola@vasa.fi eller tarja.autio@vasa.fi

Vasa stadsbibliotek ställer under temaveckan fram litteratur i anslutning till teman kring drogförebyggande arbete.  

Fri från narkotika rf. ordnar i Vasa 8–9.11 i Hotell Scandic Vaasa ett närståendeseminarium som är avsett i synnerhet för närstående till personer som använder narkotika, professionella hjälpare, studerande och intresserade av frivilligt arb ete i Vasa och de närliggande kommunerna. Kursen kostar 40 € med lunch (möjlighet till befrielse från avgift). Anmälningsanvisningar och ytterligare information: olli.lehtonen@irtihuumeista.fi eller leea.seger@irtihuumeista.fi.  

På kommande inom kort bland annat En temakväll om mentalt välbefinnande 15.11 för Vaasan lyseon lukios elever i tvåan. Till temadagen hör även ett föräldramöte. Ytterligare information: anu.ramsila@vasa.fi   

Du kan bekanta dig med temaveckans videor och material på adressen: http://www.ept-verkosto.fi/ept-viikko.

Senaste

v-geotag_1.jpg
22.7.2019
Vattenprovet som tagits på Smulterö och Sandö i fredags visar på en betydande minskning av Escherichia Coli-bakterien på båda stränderna. Smulterö hålls ännu stängd.