Du är här

21.3.2019 - 13:46

En dag för patientens rättigheter 10.4

potilas ja lääkäri
Tillfället är avgiftsfritt. Anmäl dig senast 5.4.2019.

Tid: 10.4.2019 kl. 11.30–15
Plats: Vasa centralsjukhus, mötesrum Grågås

I programmet finns bland annat:

Patientombudsmannen till din hjälp
Marjo Puisto, patientombudsman, Vasa stad

Patientens rättighet till information
Tuija Viitala, datasekretesschef,
dataskyddsansvarig, Vasa centralsjukhus

Se hela programmet här.

Anmälning senast 5.4.2019 lena.osterholm@vshp.fi eller tfn 06 213 4807.

Relaterade artiklar: 

Senaste