Du är här

3.5.2018 - 14:52

En gemensam språkstrategi för undervisningen i Vasa

vaasa_lansimetsan_koulu_s6a3101.jpg
I Vasa är samarbete över språkgränserna vardag. Inom Vasa stads bildningssektor tar man i bruk en gemensam språkstrategi som sträcker sig ända från småbarnspedagogiken genom den grundläggande utbildningen till andra stadiet.

- I Vasa erbjuder den tvåspråkiga bildningssektorn elever och studerande stimulerande lärmiljöer där språkgränserna överskrids och där undervisningen ges på både finska och svenska. I undervisningen beaktas också flerspråkighet och olika kulturer, säger bildningsdirektör Christina Knookala.

För att utveckla undervisningen har man tillsatt utvecklingsgrupper som har haft som uppgift att planera verksamheten och det samarbete som ingår i undervisningen.

Ett utvecklingsobjekt har varit att för alla årskurser och nivåer sammanställa en språkstrategi, vars huvudmål är en positiv inställning till utvecklandet av två- och flerspråkig undervisning även i fortsättningen samt en initiativrik inställning till innovativa undervisningsmetoder och arbetssätt.

Två- och flerspråkighet understöds

I den nya språkstrategin lyfter man fram åtgärder som understöder två- och flerspråkighet. Sådana är bl.a. inledande av språkundervisning i ett tidigt skede, en modell med tvåvägsspråkbad där eleverna kommer både från finsk- och svenskspråkiga familjer eller möjliggörande av engelsk grundläggande utbildning genom grundande av en internationell linje.

Dessutom hoppas man i språkstrategin att möjligheterna ökar för barn och unga i Vasa att träffa varandra, t.ex. genom tillställningar som ordnas i skolorna. Detta skulle vara ett naturligt sätt att utveckla elevernas kommunikation och interaktion.

Strategin innehåller förutom situationskartläggningen också resultatområdenas språkprogram samt olika försök och nya metoder. Till exempel inleds på hösten vid Åbo Akademi ett utbildningsprogram med språkbadsinriktning för klasslärare och barnträdgårdslärare. Utvecklingen utförs i samarbete med Vasa stad. Den tvåspråkiga miljön har inspirerat inom språkundervisningen också tidigare. Bland annat tandem- och språkbadsundervisningen har fått sin början i Vasa.

Språkstrategin har utarbetats av en språkutvecklingsgrupp inom utbildningen, där bildningssektorns olika  läroanstalter och verksamhetsområden är representerade.  Till gruppen hör Tomas Brännkärr (Vasa gymnasieutbildning), Elina Romar (VAMIA), Kari Nummela och Johanna Olsson (finskspråkig grundläggande utbildning), Fredrik Sundell (svenskspråkig grundläggande utbildning), Britt Kaskela-Nortamo (språkbad), Lillemor Gammelgård (småbarnspedagogik) och Siv Björklund (Åbo Akademi). Arbetsgruppen har även bekantat sig med de nationella läroplanerna.

Språkstrategin är en del av Vasa stads strategi, där internationalism spelar en viktig roll. Språkstrategin är samtidigt en kartläggning över den nuvarande praxisen i Vasa och en strategi och vision om på vilket sätt språkinlärningen, den språkliga mångfalden och användningen av språken kan utvecklas.

 

Läs mer: https://vaasa.fi/sv/sprakstrategi


Mer information ger:

Bildningsdirektör Christina Knookala, tfn 040 556 5011, christina.knookala@vaasa.fi

 

 

 

 

Senaste

Talvimaisema rannasta.
11.1.2019
I Vasa träffas en Tobaksgrupp udda veckor tisdagar fr.o.m. 15.1.2019 kl. 16.30–17.45 adress:...