Du är här

29.9.2017 - 10:10

Enkät kartlägger de äldres bostadsbehov och förväntningar

Keinuhetki
Enkäten är avsedd för över 60-åringar som bor i Vasa. Enkäten besvaras fram till 20.10.2017.

Vasa stad har i samarbete med miljöministeriet och Owal Group Oy inlett ett prognostiserings- och beredskapsprojekt gällande de äldres bostadsbehov. Som en del av projektet genomför vi bifogade enkät bland äldre i Vasa. Målet med enkäten är att kartlägga de äldres bostadsbehov och förväntningar inför framtiden. Med hjälp av svaren reder vi ut hurudana åtgärder staden borde vidta för att svara på bostadsbehoven i framtiden.

Enkäten är avsedd för över 60-åringar som bor i Vasa. Enkäten besvaras fram till 20.10.2017. Att svara på enkäten tar cirka 10 minuter.

Bland alla som svarat på enkäten lottar vi ut teaterbiljetter.

Ditt svar är värdefullt för oss – vi tackar redan på förhand för ditt svar!

Länk till den elektroniska enkäten: https://fi.research.net/r/7P8LC7G  

För det tekniska genomförandet av enkäten och analyseringen av resultaten svarar Owal Group Oy.

Frågor och ytterligare uppgifter om enkäten:

Marika Koramo
marika@owalgroup.com
tfn 040 822 4398

Relaterade artiklar: 

Senaste

hyllyjä pääkirjastossa
21.9.2018
Våren 2018 genomfördes bibliotekens landsomfattande användarenkät och resultaten är nu klara. Vasa stadsbibliotek fick skolvitsord 8.85 för sin service och verksamhet. Vitsordet är en aning bättre än...