Du är här

29.9.2017 - 10:10

Enkät kartlägger de äldres bostadsbehov och förväntningar

Keinuhetki
Enkäten är avsedd för över 60-åringar som bor i Vasa. Enkäten besvaras fram till 20.10.2017.

Vasa stad har i samarbete med miljöministeriet och Owal Group Oy inlett ett prognostiserings- och beredskapsprojekt gällande de äldres bostadsbehov. Som en del av projektet genomför vi bifogade enkät bland äldre i Vasa. Målet med enkäten är att kartlägga de äldres bostadsbehov och förväntningar inför framtiden. Med hjälp av svaren reder vi ut hurudana åtgärder staden borde vidta för att svara på bostadsbehoven i framtiden.

Enkäten är avsedd för över 60-åringar som bor i Vasa. Enkäten besvaras fram till 20.10.2017. Att svara på enkäten tar cirka 10 minuter.

Bland alla som svarat på enkäten lottar vi ut teaterbiljetter.

Ditt svar är värdefullt för oss – vi tackar redan på förhand för ditt svar!

Länk till den elektroniska enkäten: https://fi.research.net/r/7P8LC7G  

För det tekniska genomförandet av enkäten och analyseringen av resultaten svarar Owal Group Oy.

Frågor och ytterligare uppgifter om enkäten:

Marika Koramo
marika@owalgroup.com
tfn 040 822 4398

Relaterade artiklar: 

Senaste

18.6.2018
Från och med augusti 2018 driver Kvarkenrådet tillsammans med fyra andra projektparter och sammanlagt femton medfinansiärer, ett treårigt projekt för att tillsammans och genom gränsöverskridande...