Du är här

27.9.2018 - 9:29

Fackorganisationernas stridsåtgärder har inga stora inverkningar på stadens service

Flera fackorganisationer har meddelat att de deltar i arbetskonflikten innevarande och kommande veckor. De fackliga stridsåtgärderna mot regeringens planer på att försvaga uppsägningsskyddet har inga stora inverkningar på stadens service.

Verksamheten i exempelvis skolor, daghem och inom social- och hälsoservicen fortsätter i stort sätt som vanligt. Brådskande och nödvändig service tryggas alltid oberoende av arbetskonflikten.

Eventuella ändringar inom servicen och andra kompletterande uppgifter uppdateras vid behov på stadens webbsidor.

Senaste