Du är här

27.9.2018 - 9:29

Fackorganisationernas stridsåtgärder har inga stora inverkningar på stadens service

Flera fackorganisationer har meddelat att de deltar i arbetskonflikten innevarande och kommande veckor. De fackliga stridsåtgärderna mot regeringens planer på att försvaga uppsägningsskyddet har inga stora inverkningar på stadens service.

Verksamheten i exempelvis skolor, daghem och inom social- och hälsoservicen fortsätter i stort sätt som vanligt. Brådskande och nödvändig service tryggas alltid oberoende av arbetskonflikten.

Eventuella ändringar inom servicen och andra kompletterande uppgifter uppdateras vid behov på stadens webbsidor.

Senaste

Café Kanttorila
19.6.2019
Kyrkbacken i Lillkyro är ett värdefullt kulturlandskap, där det precis har öppnats ett nytt café i gamla Kanttorila. Även Bleckslagarmuseet flyttar in på samma gårdsområde och stärker kulturklustret...