Du är här

6.8.2019 - 10:16

Fel i tandvårdens fakturor

Kuva lapsipotilaasta hammaslääkärillä
På grund av ett fel i patientdatasystemet har en del av tandvårdens fakturor under tiden 1.2.2018–31.5.2019 fakturerats bristfälligt. På grund av ett fel i faktureringskörningen har en del av fakturorna sänts två gånger.

På grund av ett fel i patientdatasystemet har en del av tandvårdens fakturor under tiden 1.2.2018 – 31.5.2019 fakturerats bristfälligt.

För att bemöta kommuninvånarna jämlikt sänder tandvården nu ut de besöks- och åtgärdsavgifter som inte har fakturerats tidigare.

På grund av ett fel i faktureringskörningen har en del av fakturorna sänts två gånger. Fakturor som har samma referensnummer ska betalas enbart en gång.

Tandvården beklagar den olägenhet som förorsakats i ärendet.

I oklara fall kan ni ta kontakt med tandvårdens fakturering per telefon 06 325 3016.

Relaterade artiklar: 

Senaste

Lamppu
23.8.2019
Visste du att chauffören i betydande grad kan påverka bilens bränsleförbrukning? Spartips kan du få på avgiftsfria föreläsningar, som är avsedda för alla, vid Vaasa-opisto den 4 september kl. 14 och...
Kuva syksyisestä rannasta
14.8.2019
Anmäl dig senast 3.9. En stödgrupp för dig som vill sluta röka börjar ti 10.9.2019. Träffarna...