Du är här

5.7.2018 - 9:51

Förbättringen av Alskatvägen inleds

Alskatintien havainnekuva
Det stora arbetet för att förbättra Alskatvägen inleds 9.7. Vägbygget påverkar i synnerhet arbets- och skolresetrafiken för invånarna i Gerby och Västervik under cirka två års tid. En omväg tas i bruk i månadsskiftet juli-augusti.

Projektet omfattar förbättring av landsväg 724, mer vardagligt Alskatvägen, vid Metviken och Brändövägens korsning. Landsvägen breddas så att den får fyra filer på en sträcka av ca 1,5 kilometer och i anslutningen till Brändövägen byggs en planskild anslutning. I entreprenaden förbättras också de lätta trafikförbindelserna och bullerskydd kommer att byggas.

Byggarbetet börjar med att avlägsna träd och området röjs, efter vilket omvägar byggs vid Brändövägens viadukt. Omvägen tas i bruk i månadsskiftet juli-augusti, efter vilket arbetet inleds med att bygga viadukten i korsningen.

Under tiden som bron byggs är Brändövägens korsning stängd för trafik från Gerbyvägens håll och trafiken leds då via anslutningen i Dragnäsbäck. Vasa stad öppnar Pohjolagatan för trafik 23.7 och trafiken längs Gerbyvägen kan också använda den.

Arbetet under år 2018 omfattar även byggande av en viadukt för den lätta trafiken i Dragnäsbäck och underfart för Brändövägen.

Läs mer om projektets kommande skeden på Södra Österbottens NTM-centrals sidor.

Relaterade artiklar: 

Senaste

tori_siltaloppi.png
20.7.2018
När sommarvärmen fortsätter är det viktigt att man minns att dricka och äta regelbundet. Vanligt vatten är den bästa törstsläckaren och vattenflaskan är bra att ha med sig hela tiden.