Du är här

5.7.2018 - 9:51

Förbättringen av Alskatvägen inleds

Alskatintien havainnekuva
Det stora arbetet för att förbättra Alskatvägen inleds 9.7. Vägbygget påverkar i synnerhet arbets- och skolresetrafiken för invånarna i Gerby och Västervik under cirka två års tid. En omväg tas i bruk i månadsskiftet juli-augusti.

Projektet omfattar förbättring av landsväg 724, mer vardagligt Alskatvägen, vid Metviken och Brändövägens korsning. Landsvägen breddas så att den får fyra filer på en sträcka av ca 1,5 kilometer och i anslutningen till Brändövägen byggs en planskild anslutning. I entreprenaden förbättras också de lätta trafikförbindelserna och bullerskydd kommer att byggas.

Byggarbetet börjar med att avlägsna träd och området röjs, efter vilket omvägar byggs vid Brändövägens viadukt. Omvägen tas i bruk i månadsskiftet juli-augusti, efter vilket arbetet inleds med att bygga viadukten i korsningen.

Under tiden som bron byggs är Brändövägens korsning stängd för trafik från Gerbyvägens håll och trafiken leds då via anslutningen i Dragnäsbäck. Vasa stad öppnar Pohjolagatan för trafik 23.7 och trafiken längs Gerbyvägen kan också använda den.

Arbetet under år 2018 omfattar även byggande av en viadukt för den lätta trafiken i Dragnäsbäck och underfart för Brändövägen.

Läs mer om projektets kommande skeden på Södra Österbottens NTM-centrals sidor.

Relaterade artiklar: 

Senaste