Du är här

6.2.2019 - 11:03

Genomförandet av detaljplanen för silorna fortsätter

Siilot wwwesasiltaloppifi
Vasa förvaltningsdomstol beslutade 21.12.2018 förkasta besvären över detaljplanen som berör silorna i Vasa. Vasa stad har fått bekräftelse från högsta förvaltningsdomstolen på att besvär har lämnats in över förvaltningsdomstolens beslut. Trots besvären fortsätter staden under vintern förbereda genomförandet av detaljplanen för silorna.

Enligt direktören för Vasa stads tekniska sektor Markku Järvelä är det osannolikt att högsta förvaltningsdomstolen tar besvären till prövning.

– Vi är mycket nöjda med motiveringarna i förvaltningsdomstolens beslut, eftersom de är nästan identiska med de synpunkter som fördes fram i stadens utlåtande. Det här visar att stadens detaljplan är utarbetad med stor yrkesskicklighet och noggrant övervägd, konstaterar Järvelä.

Staden kommer att ordna ett allmänt och öppet anbudsförfarande om överlåtelse av den tomt där silorna finns. Efter det ordnar vinnaren av tomtöverlåtelsetävlingen tillsammans med staden en arkitekturtävling om planeringen av en nybyggnad.

– Under vintern finslipar vi programmet för tomtöverlåtelsetävlingen och förhandlar vi om ett avtal om tomtparkeringen samt bedömer vi vilka egendomsarrangemang som krävs i fråga om området, berättar Järvelä.

Rivningsmaterial från silorna återanvänds

Ett centralt villkor för tomtöverlåtelsetävlingen kommer att vara att vinnaren ska förbinda sig till ordnandet av en arkitekturtävling. Det är också meningen att betong och metall från rivningen av silorna ska återanvändas så bra som möjligt.

– Ett önskemål utifrån har varit att en mural, dvs. en stor väggmålning, ska målas på silornas yta. Det skulle bli ett konstverk för några år. Vi överlämnar övervägandet av den här saken till det företag som vinner tomtöverlåtelsetävlingen, berättar Järvelä.

Staden kommer att överlåta tomten inklusive silorna till den som ger det högsta godkända anbudet. Tidpunkten för tomtöverlåtelsetävlingen klarnar under vintern.

Foto: Esa Siltaloppi 2016

Relaterade artiklar: 

Senaste

Kuva syksyisestä rannasta
14.8.2019
Anmäl dig senast 3.9. En stödgrupp för dig som vill sluta röka börjar ti 10.9.2019. Träffarna...