Du är här

3.12.2018 - 14:59

Historiestigen vid Alkula gård iståndsätts på talko

Alkulan tilan päärakennus
Historiestigen vid Alkula gård iståndsätts med talkokrafter under hösten 2018 och våren 2019. Historiestigen öppnas för guidade rundturer för allmänheten sommaren 2019, då det har gått 170 år sedan den första ångkvarnen i Finland inledde verksamheten i Alkula.

Vasa-Korsholms Guider har inlett talkoarbetet för att iståndsätta historiestigen. Historiestigen vid Alkula gård ligger på ett område med stenfötter efter industri- och ekonomibyggnader samt boningshus. Guiderna vill öppna historiestigen för guidade rundturer för Vasaborna nästa sommar.

Alkula gård är i sitt nuvarande skick självförstörande, vilket konstaterades vid en arkeologisk inventering som Österbottens museum utförde år 2008. Det har börjat bli snårigt på området: där växer videsnår, buskage och kraftigare trädbestånd. Trädrötterna tränger sig in i stengrunden, vilken man vill förhindra.

Området röjs med sans

Allt röjs dock inte bort från gården. På Alkula gård ordnades i oktober en syn, där man granskade växtligheten och trädbeståndet som ska tas bort. Röjningen utförs med handredskap och utan gifter.

Vasa-Korsholms guider åtog sig att röja upp på området, men även staden fungerar som stöd vid röjningen. I synen och röjningen har utöver guiderna även deltagit Vasa stads grönområdesenhet, arkeolog Pentti Risla från Österbottens museum, verksamhetsledaren för 4H-föreningen Raija Rintakallio och läraren inom grönsektorn Kari Peltonen. Marja Paukkunen är koordinator för projektet.

Vid synen utreddes vad som kan och inte kan göras på området. De gamla stenfötterna får inte flyttas eller ändras, och även i övrigt får man inte röja för mycket på området. Vi transporterar bort skräp som uppstår vid röjningen och fäller vid behov träd, säger områdeschef Timo Jousmäki från Vasa stads grönområdesenhet.

Även historiestigens skyltar förnyas på våren. Skylttexterna kommer att vara både på finska, svenska och engelska.

Industrin i Vasa har sina rötter på Alkula gård

Alkula gård som ägs av Vasa stad härstammar från 1700-talet. Alkula är ett nationellt kulturarvsobjekt vars stenfötter i anslutning till industri och bosättning tillhör Museiverkets fornlämningsregister.

Alkula gårds byggnad är gott skick, men har lite glömts bort. Vasaborna kanske inte vet allt som har hänt på den här gården, funderar Jousmäki.

Industrin i Vasa har sina rötter på Alkula gård: på gården låg Finlands första tobaksplantage på 1720-talet. År 1848 fanns en färgfabrik på gården och 1 år senare Finlands första ångkvarn. Numera ägs gården av Vasa stad och verksamheten på gården upprätthålls av 4H-föreningen.

Relaterade artiklar: 

Senaste

Pholexia yhtye
16.5.2019
Vasa stads kultur- och bibliotekstjänster ordnar vårens sista Feasta Club-evenemang på torsdag 23.5 kl. 18 i stadsbibliotekets Drama-sal. Kvällens artist är rockbandet Pholexia från Vasa och det är...