Du är här

19.6.2019 - 12:40

I Österbotten nås överenskommelse i brott- och tvistemål

Vaskiluoto ilmakuva syksy 2016
I Österbotten är polisen bra på att hänvisa till medling i brott- och tvistemål. I Österbotten är man villigare att medla i brott- och tvistemål än i genomsnitt annanstans i Finland. Andelen medlingar har i Österbotten och Mellersta Österbotten ökat med 12 % från år 2017. I hela landet är ökningen 2 %.

– I de fall som resulterar i medlingssamtal kommer parterna till överenskommelse oftare i Österbotten än i genomsnitt annanstans i Finland. I Österbotten och Mellersta Österbotten har 92 % av medlingarna resulterat i överenskommelse. I hela landet har överenskommelse nåtts i 75 % av de samtal som har förts, berättar Nora Muotio som är ansvarsperson vid Österbottens medlingsbyrå.

I Österbotten har endast 8 % av medlingarna avbrytits. I hela landet är motsvarande tal 12 %. Före medlingen diskuterar man alltid först med parterna och bedömer förutsättningarna för medling. De som vill ha medling kommer i princip också för att få en överenskommelse i ärendet.

60 förmedlare i Österbotten

I Österbotten finns 60 utbildade frivilliga medlare som bra kan hjälpa parterna att komma överens i brott- och tvistemål.

– Vi medlar också i Österbotten till ett lägre pris än annanstans i Finland. I Österbotten är kostnaderna 367 euro per medling och i hela landet i genomsnitt 430 euro, fortsätter Muotio.

Medling är alltid frivillig och avgiftsfri för båda parterna.

Även riksomfattande sett har medlingen ökat något

– Medlingen har ökat därför att polisen aktivare än tidigare hänvisar brott till medling, berättar Henrik Elonheimo, utvecklingschef för medlingsverksamheten vid Institutet för hälsa och välfärd (THL) i sitt meddelande.

Nästan hälften av alla brott- och tvistemål som ledde till medling år 2018 var våldsbrott. Andelen våldsbrott i närrelationer av dem som hänvisas till medling var 17 %.

Läs mera om medlingen av brott- och tvistemål i statistikrapporten: https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/statistik/statistik-efter-amne/social-service-for-vuxna/medling-i-brott-och-tvistemal

https://thl.fi/tilastoliite/tilastoraportit/2019/liitetaulukot/Tr24_19_liitetaulukko_2017_2018_r.pdf

Senaste

Vaasan_kaupunki_palosaari
18.7.2019
En passerande påpekade åt Vasa Vatten om lukt vid Metviken. Under filmning av kloakerna framkom det att avloppsvatten från bostäder hamnat i Metviken p.g.a. ett kopplingsfel i en fastighet.