Du är här

9.8.2017 - 13:11

Idrottsklubbarna inspirerar till att röra på sig

action_power_valitunti_liikunta640x480samipulkkinen.jpg
Anmälningen pågår som bäst till Vasa stads idrottsklubbar. De avgiftsfria eftermiddagsklubbarna börjar i slutet av augusti. Målet är att inspirera lågstadieeleverna att röra på sig.

Till Vasas finskspråkiga skolors idrottsklubbar kan man anmäla sig från 1.8 på adressen https://www.vaasa.fi/sv/blanketter/action-klubbar. Klubbarna börjar vecka 35 och pågår till vecka 49. Klubben är avgiftsfri för deltagaren.

Antalet idrottsklubbar som börjar på hösten är sammanlagt 22 och de ordnas i lågstadierna på olika håll i Vasa. Idrottsklubbarna är riktade till 1-6-klassisterna och deras mål är att inspirera barnet att röra på sig samt att erbjuda en trevlig och trygg motionsupplevelse.

Mycket energi kryddat med gruppanda

Klubbarnas målgrupp varierar skolvis. Idrottsklubbarna har egna program för 1-2-klassisterna, 3-4-klassisterna och 3-6-klassisternam där man har beaktat åldersgruppens fysiska utvecklingsfaser och preferenser. Vid planeringen av programmen har också elevernas önskemål hörts.

På hösten utlovas bl.a. parkourbana, Amazing Race i skolans näromgivning, trick- och färdighetsbanor samt olika roliga lekar.

Deltagandet i klubbarna är gratis och frivilligt, men deltagarna förväntas vara med aktivt. Man försöker ta med alla som vill komma till de populära klubbarna.

Klubbarna hålls i skolornas gymnastiksalar och gårdar. Ledare är stadens idrottsservices idrottsinstruktörer samt VPS juniorers eller skolans morris- och eftisledare.

Ytterligare information om Action-idrottsklubbsverksamheten finns på adressen: www.vaasa.fi/sv/idrott/action-idrottsklubbar.

 

 

Senaste