Du är här

18.3.2016 - 15:07

Kolla behändigt på webbsidorna besöksobjektens tillgänglighetsuppgifter och platserna för offentliga toaletter

winter_bridge_painovaaka_a-b_padanetti.jpg
Vasa stad kartlägger tillgängligheten i fråga om sina verksamhetsenheter och sammanställer uppgifterna på sina webbsidor.

Staden har som mål att erbjuda en tillgänglig boendemiljö, där alla har möjlighet att röra sig smidigt och tryggt. Staden vill genom att ge ut uppgifter om tillgängligheten vid verksamhetsenheterna underlätta uträttandet av ärenden hos staden.

På sidorna finns också listor över på vilka platser de offentliga toaletterna finns i centrum av Vasa. Dessa är elva stycken, sju är fullt tillgängliga och tre är handikapputrustade.

Uppgifterna utökas i och med att kartläggningen fortsätter på adressen http://www.vaasa.fi/sv/tillganglighet samt under ifrågavarande tjänster.

Relaterade artiklar: 

Senaste