Du är här

9.1.2019 - 9:14

Köp en bit av Vasas historia

Vaasan historia -kirjat
Nu kan du köpa unika Vasa stads historia–verk. Verken finns både på finska och svenska.
  • Vasa stads historia I-III (1606-1852): sammanlagt 10 €

  • Vasa stads historia IV (1852-1917): 10 €

 

Verken säljs vid medborgarinfon i huvudbiblioteket, Österbottens museum och Lillkyros samserviceenhet.

 

Senaste