Du är här

21.8.2018 - 13:31

Lediga elevplatser

Letka soittajista ja tanssijoista
Kuula-institutet – vägen till musikens och dansens värld

ANSÖKNINGSTIDEN FÖR NYA ELEVER

21.8. - 7.9.2018 Sång

Barndans och Balett

Ansökningsblanketter här (om anmälningen av någon orsak inte lyckas,
sänd e-post till kuula-institutet@vasa.fi)

Till den öppna avdelningen är det fortgående ansökan

 

MUSIKLEKSKOLA OCH -FÖRBEREDELSE
för 2010
2018 födda i Vasa och för 2011 - 2015 födda i Laihela och Storkyro

 

BARNDANS
för 2011
2014 födda i Vasa och Laihela

 

BALETTSTART
för  2010 födda i Vasa

 

BALETT
för 2009 födda eller äldre i Vasa.

 

BALETT FÖR VUXNA

Till den öppna avdelningen är det fortgående ansökan

Senaste

hyllyjä pääkirjastossa
21.9.2018
Våren 2018 genomfördes bibliotekens landsomfattande användarenkät och resultaten är nu klara. Vasa stadsbibliotek fick skolvitsord 8.85 för sin service och verksamhet. Vitsordet är en aning bättre än...