Du är här

21.8.2018 - 13:31

Lediga elevplatser

Letka soittajista ja tanssijoista
Kuula-institutet – vägen till musikens och dansens värld

ANSÖKNINGSTIDEN FÖR NYA ELEVER

Ansökningsblanketter här (om anmälningen av någon orsak inte lyckas,
sänd e-post till kuula-institutet@vasa.fi)

 

ÖPPNA AVDELNINGEN

Till den öppna avdelningen är det fortgående ansökan

 

MUSIKLEKSKOLA OCH -FÖRBEREDELSE
för 2010
2018 födda i Vasa och för 2011 - 2015 födda i Laihela

 

BARNDANS
för 2011
2014 födda i Vasa och Laihela

 

BALETTSTART
för  2010 födda i Vasa

 

BALETT
för 2009 födda eller äldre i Vasa.

 

BALETT FÖR VUXNA

Till den öppna avdelningen är det fortgående ansökan

Senaste