Du är här

12.4.2019 - 13:28

På företagarnas morgonkaffemöte diskuterades företagskonsekvensbedömningar

Satu Grekin
Vasa stads och företagarnas gemensamma morgonkaffemöten fortsatte 10.4 med temat företagskonsekvensbedömning. På mötet diskuterades hur Vasa Företagare vill främja bedömningen av företagskonsekvenserna i beslutsfattandet och hur Vasa stad i sina beslut beaktar företagskonsekvenserna.

Chef för näringslivs- och konkurrensärenden Satu Grekin från Företagarna i Finland betonade under sitt anförande vikten av diskussion mellan kommunerna och företagarna samt bedömning på längre sikt. Företagande skapar arbetsplatser i kommunerna, men ett samarbete är viktigt för båda parterna. 

- Samarbetet är ofta en viktig merit för i synnerhet nya företag, säger Grekin.

Enligt företagarna bör företagskonsekvenserna bedömas åtminstone när planer som styr verksamheten utarbetas, dessa är exempelvis kommunstrategier, utläggande av service samt trafikplaner. 

Bedömningen är framför allt ett verktyg 

Vasa stad genomför i nuläget bedömningen genom att granska de ekonomiska konsekvenserna samt direkta och inrikta konsekvenser. 

- Bedömningen av samhälleliga konsekvenser och företagskonsekvenser är en väsentlig del av Vasa stads tankemodell. Syftet är att förutse framtidsbilder som kan följa av olika beslut, säger Vasa stads utvecklingschef Harri Hietikko.

I slutet av mötet hade tid reserverats för allmän diskussion, och temat väckte intresse bland deltagarna. Vid sidan av diskussionen funderade man bland annat på sätt, med vilka företagarna kan vara i kontakt med tjänstemännen. Även helhetsbilden av Vasa kom fram. 

- I nuläget syns de stora företagen utåt, följande steg är att ur ett nytt perspektiv lyfta fram små och medelstora företag. På det här sättet görs bilden av Vasa mer mångsidig, konstaterar Katja Rajala, ordförande för Vasa Företagare. 

Mötet var det sista för denna vår. Morgonkaffemöten fortsätter på hösten.

 

Ytterligare information:
Nina Hautio, utvecklingschef, Vasa Stad, tfn. 040 735 6737
Mari Pohjanniemi-Kivi, verksamhetsledare, Vasa Företagare, tfn. 050 911 2208
 

Relaterade artiklar: 

Senaste

Lamppu
23.8.2019
Visste du att chauffören i betydande grad kan påverka bilens bränsleförbrukning? Spartips kan du få på avgiftsfria föreläsningar, som är avsedda för alla, vid Vaasa-opisto den 4 september kl. 14 och...
Kuva syksyisestä rannasta
14.8.2019
Anmäl dig senast 3.9. En stödgrupp för dig som vill sluta röka börjar ti 10.9.2019. Träffarna...