Du är här

15.9.2015 - 10:19

På Wasaborgsgränden hamras det flitigt – stenytor, planteringar och bänkar på plats

Wasaborginkuja
För närvarande håller man på och gör Wasaborgsgränden allt trivsammare.

Alla ytor i gränden förnyas. För stenbeläggningarna används rikligt med natursten, buskar planteras och bänkar sätts ut i gränden.  Även belysningen förnyas på hela brandgatans område.

I Fredsgatans ända görs tydliga separata leder för fotgängar- och biltrafiken.  I samband med förnyelserna beaktas också tillgängligheten. 

Avsikten är att arbetet ska vara slutfört i mitten av oktober. 

- Vi ville förnya den på alla sätt gamla, osnygga och mörka gränden, så att den passar in i stadsmiljön och genom att beakta tillgängligheten, berättar planeringsingenjör Juho Kriikkula från kommuntekniken vid Vasa stad.

Relaterade artiklar: 

Senaste

hyllyjä pääkirjastossa
21.9.2018
Våren 2018 genomfördes bibliotekens landsomfattande användarenkät och resultaten är nu klara. Vasa stadsbibliotek fick skolvitsord 8.85 för sin service och verksamhet. Vitsordet är en aning bättre än...