Du är här

15.9.2015 - 10:19

På Wasaborgsgränden hamras det flitigt – stenytor, planteringar och bänkar på plats

Wasaborginkuja
För närvarande håller man på och gör Wasaborgsgränden allt trivsammare.

Alla ytor i gränden förnyas. För stenbeläggningarna används rikligt med natursten, buskar planteras och bänkar sätts ut i gränden.  Även belysningen förnyas på hela brandgatans område.

I Fredsgatans ända görs tydliga separata leder för fotgängar- och biltrafiken.  I samband med förnyelserna beaktas också tillgängligheten. 

Avsikten är att arbetet ska vara slutfört i mitten av oktober. 

- Vi ville förnya den på alla sätt gamla, osnygga och mörka gränden, så att den passar in i stadsmiljön och genom att beakta tillgängligheten, berättar planeringsingenjör Juho Kriikkula från kommuntekniken vid Vasa stad.

Relaterade artiklar: 

Senaste

Kuva syksyisestä rannasta
14.8.2019
Anmäl dig senast 3.9. En stödgrupp för dig som vill sluta röka börjar ti 10.9.2019. Träffarna...