Du är här

6.10.2017 - 10:06

Säsongsinfluensavaccinationer hösten 2017

De personer som vaccineras ombeds använda de centraliserade vaccinationstiderna, så att hälsostationerna under andra tidpunkter kan koncentrera sig på att sköta sjukdomsfall.

Höstens vaccin ger skydd mot epidemier som förorsakas av följande virus:

  • A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 -liknande virusstam
  • A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) -liknande virusstam
  • B/Brisbane/60/2008 -liknande virusstam (Victoria-härstamning)

Nässprayvaccin för barn (24-35 mån.) ger skydd mot epidemier som förorsakas av följande virus:

  • A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 -liknande virusstam
  • A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) -liknande virusstam
  • B/Phuket/3037/2013 -liknande virusstam (Yamagata-härstamning)
  • B/Brisbane/60/2008 -liknande virusstam (Victoria-härstamning)

Vaccinet skiljer sig från influensavaccinet som ges som spruta sålunda att det innehåller två olika influensa B-virusstammar och att där finns levande försvagade virus.

Enligt social- och hälsovårdsministeriets instruktioner är följande grupper berättigade till det avgiftsfria influensavaccinet:
- alla som har fyllt 65 år
- gravida kvinnor
- alla barn i 6 – 35 månaders ålder
- alla 3 – 64 åringar som på grund av sin sjukdom eller medicinering hör till riskgrupperna
- de män som tillträder militärtjänstgöring samt kvinnor som frivilligt tillträder militärtjänstgöring
- närstående till nyfödda barn (barn under 6 månader)
- närstående till personer i riskgruppen för allvarlig influensa
- studerande inom social- och hälsovård

De medicinska riskgrupperna är: 
Patienter med kronisk hjärtsjukdom, lungsjukdom, diabetes, kronisk leversjukdom, uremi, kronisk neurologisk sjukdom, leukemi, övriga elakartade blod- och benmärgssjukdomar, bristfällig binjurebalkfunktion samt eftervård vid organtransplantation eller vävnadstransplantation som är på regelbunden läkarkontroll.

De personer som är utsatta för allvarlig influensa är åldringar, personer som ingår i de medicinska riskgrupperna, gravida och barn i amningsålder.

Dessutom är hälsovårdspersonalen som sköter om infektionspatienter samt infektionskänsliga och åldersstigna patienter berättigade till vaccinet. Du kommer väl ihåg att kontrollera ifall du får vaccinet via din företagshälsovård. I annat fall ges vaccinet under de allmänna vaccinationsdagarna i arbetstagarens hemkommun.

Personer som inte hör till nämnda grupper köper vaccinet från apotek med recept av läkare.

Vaccinet ges åt vuxna intramuskulärt i överarmen. Vänligen beakta detta vid val av kläder.

Barnen vaccineras vid barnrådgivningen. Barn i 6-23 månaders ålder får vaccinet i låret eller överarmen och barn i 24-35 månaders ålder får vaccinet som nässpray eller som injektion.

Efter vaccineringen är det 15 min. uppföljning vid mottagningen.

De personer som vaccineras ombeds använda de centraliserade vaccinationstiderna, så att hälsostationerna under andra tidpunkter kan koncentrera sig på att sköta sjukdomsfall.

VACCINATIONSTIDER:

VUXNA VACCINERAS PÅ DE EGNA HÄLSOSTATIONERNA

I alfabetisk ordning A-L:
TI 14.11.17 kl. 12.30-15.30
TO 16.11.17 kl. 12.30-15.30
FR 17.11.17 kl. 8-10

I alfabetisk ordning M-Ö:
TI 21.11.17 kl. 12.30-15.30
TO 23.11.17 kl. 12.30-15.30
FR 24.11.17 kl. 8-10

Möjlighet till vaccionation även TI 28.11.17 kl. 12.30-15.30.

Barn i 6 – 35 månaders ålder vaccineras vid rådgivningarna. Tidsbeställning under barnrådgivningarnas telefontider.

LILLKYRO HÄLSOSTATION (vaccinering vid rådgivningen)
TI 14.11.17     8.30 – 15.30
TI 21.11.17     8.30 – 12.00
TI 28.11.17   12.00 – 15.30
TI 05.12.17     8.30 – 15.30

För barn i åldern 6-23 månader, som vaccineras för första gången, rekommenderas två vaccinationsdoser med 4 veckors mellanrum för att få tillräckligt skydd. Tidpunkten för den andra vaccinationen ges under den första vaccinationsgången. Barn i åldern 24-35 månader som får vaccinet som nässpray får bara en dos (1 vaccinationsgång).

Gravida vaccineras i samband med uppföljningsbesöket vid mödrarådgivningen.

De elever inom den grundläggande utbildningen, som hör till någon av riskgrupperna, vaccineras vid skolhälsovården på separat begäran av föräldrarna eller också kan föräldrarna ta barnen med sig till hälsostationerna under de allmänna vaccinationsdagarna.

De studerande, som ingår i riskgrupperna, vaccineras vid hälsostationerna under de allmänna vaccinationsdagarna enligt boendeområden eller på separat begäran vid studerandehälsovården. Social- och hälsovårdens studerande vaccineras vid läroanstalterna.

FPA-kortet bör uppvisas vid anmälan.

HÄLSOSTATIONERNA

Kyrkoesplanadens hälsostation, Kyrkoesplanaden 26, Tfn: 06 325 1666. Sundombor vaccineras vid Sundom rådgivning fr 24.11.17 kl. 8-10 eller under ovan nämnda tider vid Kyrkoesplanadens hälsostation.

Dammbrunnens hälsostation, Dammbrunnsvägen 4 (2 vån.), Tfn: 06 325 1703, 06 325 1770

Gerby hälsostation, Tallmarksvägen 5, Tfn: 06 325 1711

Korsnästågets hälsostation, Fräsargatan 2, Tfn: 06 325 1691

Lillkyro hälsostation, Lillkyrovägen 18, Tfn: 06 325 8500, barnrådgivning tfn 06 325 8507 och 06 325 8566, (tfn-tid kl. 10.30-11.30)

Senaste

hyllyjä pääkirjastossa
21.9.2018
Våren 2018 genomfördes bibliotekens landsomfattande användarenkät och resultaten är nu klara. Vasa stadsbibliotek fick skolvitsord 8.85 för sin service och verksamhet. Vitsordet är en aning bättre än...