Du är här

16.4.2018 - 10:10

Serviceproducent – Anmäl dig till försöket!

Försöket med personlig budget i österbotten 2018: Social- och hälsovårdsektorerna i Närpes, Jakobstad och Vasa gör ett försök med användning av personlig budget för förverkligandet av servicen för äldre personer i Österbotten.

Målgrupperna för försöket i Österbotten är närståendevårdare till personer över 65 år samt äldre, hemmaboende personer som behöver många olika serviceformer samtidigt. För serviceproducenter möjliggör försöket utveckling av ett flexibelt serviceutbud och att producera service utgående från klientens behov.

Läs mera och anmäl dig till försöket! 

Relaterade artiklar: 

Senaste