Du är här

7.8.2018 - 8:57

Skolorna och förskolorna börjar

Gerby Skolaskolgard
I Vasa börjar skolorna måndag 13.8.2018. Förskoleundervisningen i daghemmen börjar torsdag 16.8.2018.

Läsåret i de finskspråkiga och svenskspråkiga grundskolorna börjar måndag 13.8.2018 och slutar lördag 1.6.2019.
Den första skoldagen inleds kl. 9, om inte skolan har meddelat en annan tid.
Se även skolornas arbetstider 2018-2019

Förskoleundervisningen i daghemmen börjar torsdag 16.8.2018 och slutar fredag 31.5.2019. Se även förskolans verksamhetstider 2018-2019

Gemensam Wilma-länk för alla

Kommunikationskanalen Wilma, som är avsedd för eleverna, deras vårdnadshavare och lärarna, finns från och med hösten för alla användare på adressen: https://wilma.vaasa.fi, förutom för Vasa Övningsskola samt Kuula-institutet. (ja tämä kans)

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Vasa stad ordnar morgon- och eftermiddagsverksamhet i skolorna mellan kl. 8 och 16 för eleverna i årskurserna 1 och 2. Verksamheten ordnas beroende på skola antingen av skolan själv eller någon annan serviceproducent, t.ex. en förening. Verksamheten är avgiftsbelagd. Ytterligare upplysningar om morgon- och eftermiddagsverksamheten.

Se upp i trafiken

För många är det en ny och spännande sak att börja skolan. I synnerhet i trafiken är det skäl att vara uppmärksam. 

Relaterade artiklar: 

Senaste