Du är här

10.11.2017 - 11:56

Social- och hälsovårdsreformens påverkanskvällar för invånare

Hovioikeudenpuistikko
Kom med! Berätta för oss vad är viktigt inom social- och hälsovårdstjänster.

Vi vill härmed bjuda in dig till en Workshop kring skapandet av en gemensam servicestrategi, servicelöfte och vision för integrerade tjänster inom social-, hälso- och sjukvård i Österbotten. Vi ordnar tre identiska tillfällen och man får fritt välja vilket man deltar i, oberoende var man bor. Anmälningar senast 14.11 här.

Tillfälle 1
Tisdagen 21.11 kl 18-20.30
Sursik skolområde, Sursikvägen 43, Bennäs, Pedersöre

Tillfälle 2
Torsdagen 23.11 kl 18-20.30
Korsholms kulturhus, Skolvägen 1, Korsholm

Tillfälle 3
Tisdagen 28.11 kl 18-20.30
Hotel Red & Green, Närpesvägen 16 C, Närpes

Kaffeservering på alla tillfällen från kl 17.30!

Kom med och påverka!

Förändringsledarna Jukka Kentala och Marina Kinnunen, representanter för det temporära beredningsorganet samt sakkunniga

Tilläggsinformation: tfn 040 180 1031

Senaste

hyllyjä pääkirjastossa
21.9.2018
Våren 2018 genomfördes bibliotekens landsomfattande användarenkät och resultaten är nu klara. Vasa stadsbibliotek fick skolvitsord 8.85 för sin service och verksamhet. Vitsordet är en aning bättre än...