Du är här

14.2.2018 - 14:00

Sök understöd!

kokousjaallanettiml.jpg
Behöver din förening stöd för att utveckla verksamheten? Ansökningstiden för understöd som Vasa stad beviljar har inletts!

Ansökningarna skickas i första hand på elektroniska blanketter via e-tjänsten.

 

Idrottssektionen beviljar idrottsunderstöd till idrottsföreningar i Vasa som verksamhetsunderstöd:

 

 • Ansökningstiden går ut 29.3.2019 kl. 15.00
 • Ansökningsblankett
 • Ytterligare information: servicesekreterare Feria Luoma, tfn 06 325 3667

 

Utbildningsnämnden beviljar verksamhetsunderstöd till ungdomsföreningar:

 

 • Ansökningstiden går ut 29.3.2019 kl. 15.00
 • Ansökningsblankett
 • Ytterligare information: chefen för ungdomsverksamheten Tuula Ahonpää, tfn 06 325 3701

 

Social- och hälsovårdsnämnden beviljar understöd till lokala föreningar inom social- och hälsovårdssektorn samt till pensionärsföreningar:

 

 • Ansökningstiden går ut 29.3.2019 kl. 16.00
 • Ansökningsblankett
 • Ytterligare information ger: i fråga om understöd till pensionärsföreningar koordinator Seija Nyqvist tfn 040 717 3005 och om andra understöd utvecklingsplanerare Marjo Nordström, tfn 040 482 5171

Fokusområden i år är unga och rusmedel, ordnandet av familjeevenemang, mathjälp, pensionärer, veteraners makars/makors, änkors/änklingars samt krigsvärnlösas gemensamma transporter samt verksamhet som syftar till att främja invandrarnas integrering i samhället.

 

Lillkyro områdesnämnd beviljar områdesvisa allmänna understöd till föreningar och sammanslutningar:

 

 • Ansökningstiden går ut 28.2.2019 kl. 16.00
 • Ansökningsblankett
 • Ytterligare information: samserviceenheten tfn 06 325 8400 och områdesservicechef Suvi Aho tfn 06 325 8401

 

Skriftliga ansökningar

För skriftliga ansökningar kan blanketter skrivas ut här (länk till e-tjänster) eller hämtas från Medborgarinfon (huvudbiblioteket, Biblioteksgatan 13) och Lillkyro samserviceenhet (Lillkyrovägen 11). Skriftliga ansökningar skickas till stadens centralregistratur på adressen: PB 3, 65101 Vasa (besöksadress Rådhusgatan 33) eller till Lillkyro samserviceenhet, Lillkyrovägen 11, 66500 Lillkyro.

Relaterade artiklar: 

Senaste