Du är här

8.2.2019 - 15:16

Sök understöd som social- och hälsovårdsnämnden beviljar

Vanhat herrat
Social- och hälsovårdsnämnden beviljar understöd till lokala föreningar inom social- och hälsovårdssektorn samt till pensionärsföreningar. Ansökningstiden går ut 29.3.2019 kl. 16.00.

Fokusområden i år är: unga och rusmedel, ordnandet av familjeevenemang, mathjälp, pensionärers, veteraners makars/makors, änkors/änklingars samt krigsvärnlösas gemensamma transporter samt verksamhet som syftar till att främja invandrares integrering i samhället.

Läs mera: Sök understöd. Ansökningsblanketten kan du fylla i här.

Tilläggsuppgifter ger: om pensionärsföreningar koordinatorn för frivilligarbete Seija Nyqvist, tfn 040 717 3005 och om andra ärenden utvecklingsplanerare Marjo Nordström, tfn 040 482 5171.

Senaste

18.4.2019
Verksamheten inom den öppna småbarnspedagogiken skärs ned i Vasa på grund av sparkrav. Det öppna daghemmet Kuningattarenpolun avoin päiväkoti vid Drottningstigen läggs ned och lokalerna vid...