Du är här

8.2.2019 - 15:16

Sök understöd som social- och hälsovårdsnämnden beviljar

Vanhat herrat
Social- och hälsovårdsnämnden beviljar understöd till lokala föreningar inom social- och hälsovårdssektorn samt till pensionärsföreningar. Ansökningstiden går ut 29.3.2019 kl. 16.00.

Fokusområden i år är: unga och rusmedel, ordnandet av familjeevenemang, mathjälp, pensionärers, veteraners makars/makors, änkors/änklingars samt krigsvärnlösas gemensamma transporter samt verksamhet som syftar till att främja invandrares integrering i samhället.

Läs mera: Sök understöd. Ansökningsblanketten kan du fylla i här.

Tilläggsuppgifter ger: om pensionärsföreningar koordinatorn för frivilligarbete Seija Nyqvist, tfn 040 717 3005 och om andra ärenden utvecklingsplanerare Marjo Nordström, tfn 040 482 5171.

Senaste

Kuva syksyisestä rannasta
14.8.2019
Anmäl dig senast 3.9. En stödgrupp för dig som vill sluta röka börjar ti 10.9.2019. Träffarna...