Du är här

3.12.2018 - 9:27

Staden och företagarna diskuterade vårdreformens situation och bildningssektorn

Yrittäjien aamukahvit 2018
Stadens och Vasa Företagares månatliga morgonkaffemöten fortsatte 29.11 med temana social- och hälsovårdens servicekoncept och bildningssektorns service från företagarnas perspektiv. Det var fråga om stadens och företagarnas tredje och sista morgonkaffemöte för året.

Enligt sektordirektören för social- och hälsosektorn, Jukka Kentala, innehåller reformen många sådana ärenden som fortfarande lever. Nationellt sett är landskapsreformen betydande, eftersom organisationernas funktioner skulle överföras till 18 landskap. Inom den offentliga förvaltningen finns det bl.a. 190 organisationer inom social- och hälsovården. Landskapsreformen är viktig med tanke på samordnandet av servicens kvalitet och utbud.

− Förändringsledarna anser att man vill se till landskapsreformen och se till att den går i mål. Ifall den inte lyckas eller fördröjs, finns det också en annan beredning på gång i Österbotten, berättar Kentala.

Österbottens social- och hälsovårdstjänster slås ihop

I Österbotten kartläggs även möjligheten för frivillig integration. Metoder för att genomföra landskapsreformen finns, men reformen förutsätter att den nuvarande regeringen godkänner lagarna före 15.3.2019. Ifall landskapsreformen inte lyckas eller fördröjs, strävar man i vilket fall ändå efter att integrera Österbottens social- och hälsovårdstjänster. Uppgifter från 25 organisationer skulle överföras till ett landskap.

− Grannkommunerna har redan börjat förverkliga integrationen, vilket ökar pressen. Det finns även ett behov av integration i Österbotten, vilket bidrar till att göra landskapet mer enhetligt, preciserar Kentala.

Företagarna var även intresserade av om avsikten med reformen är att satsa på tjänsternas kvalitet. Frågan lyftes fram till följd av ett önskemål särskilt av småföretagarna om att man i samband med reformen skulle sträva efter att trygga även de små aktörernas näring. Kvaliteten på tjänsterna och en kundorienterad verksamhet ges dock företräde. Tvåspråkigheten bör i fortsättningen beaktas på ett bättre sätt.

Servicesedel- och hyresdaghem är dagens melodi

Enligt Miia Äkkinen, ekonomicontroller vid bildningssektorn, söker småbarnspedagogiken efter serviceproducenter och byggare till servicesedeldaghemmen. I servicesedeldaghemmen är tanken att serviceproducenten eller företagaren får en viss ersättning för varje kund. Man söker även efter byggare till kommunens egna daghem, som genomförs enligt hyresdaghemsmodellen.

− Servicesedeldaghem och hyresdaghem är dagens melodi. Man behöver inte och kan inte heller äga allt, preciserar Äkkinen.

I Vasa togs servicesedelsystemet i bruk i augusti 2018, och det första servicesedeldaghemmet håller på att byggas i området Infjärden. I Gerby bostadsområde håller man på att bygga ett nytt daghem som staden ämnar hyra för småbarnspedagogiken av en byggare som valts genom konkurrensutsättning.

Alla skolor följer en gemensam läroplan. För Vasa stad har även en särskild energiutbildningsstrategi utarbetats, som iakttas från småbarnspedagogiken ända till vuxenutbildningen.

Stadens och Företagarnas morgonkaffemöten fortsätter nästa år. Inbjudningarna till kaffestunderna skickas via Vasa Företagare. Företagarna tar även emot förslag till teman för kommande kaffestunder.

Senaste