Du är här

18.5.2017 - 15:30

Svara på Informationstidningens läsarenkät!

Suomi 100 I Suvi-Tuuli Kankaanpää
Vasa stads informationstidning 2/2017 har kommit ut 19.5.

Tidningen presenterar omfattande Vasas sommarevenemang, bl.a. Finland 100 i Vasa,  och aktuella ärenden inom staden.

I tidningen finns också en läsarenkät. Svara senast 18.6 och du kan vinna biljetter bl.a. till teatern och Tropiclandia.

Tidningen kan också läsas elektroniskt här.

Enkäten kan besvaras här.

Senaste

15.2.2018
På Variskan koulu ordnas vart tredje år en upplevelsebana, som strävar efter att lyfta fram de problem som olika rusmedel för med sig. Banan är riktad till ungdomar.