Du är här

7.12.2018 - 11:50

Svara på kommunikationsenkäten och vinn!

Nainen tuulessa
Får du tillräckligt information om stadens ärenden? På vilka sätt skulle du vilja påverka? Vad fungerar och vad fungerar inte i vår kommunikation?

Vi vill utveckla kommunikationen och växelverkan med våra invånare och kunder.

Berätta för oss vad som fungerar och vad som inte fungerar i vår kommunikation. Berätta också vad du önskar av vår kommunikation i framtiden.

Svara på enkäten senast 19.12. Mellan alla dem som uppgett sina kontaktuppgifter utlottas ett biljettpaket för två till badinrättningen Tropiclandia.

Personuppgifterna kombineras inte med svaren och de sparas inte efter dragningen.

Varje svar är värdefullt!

 

Svara här!

Relaterade artiklar: 

Senaste