Du är här

26.6.2018 - 15:07

Tomas Holmström vald till ny rektor i Kuula-institutet

Tomas Holmström har valts till ny rektor för Kuula-institutet från 1.9.2018.

Tomas Holmström är till sin utbildning musikmagister från Sibelius-Akademins avdelning för instrumentstudier i klassisk musik med trombone som huvudinstrument.

Han har verkat som rektor i Korsholms musikinstitut sedan 2005. Utöver detta har han bl.a. arbetat som freelance musiker i många av de finländska symfoniorkestrarna, verkat som militärmusiker och som medlem i Ostrobothnia Brass Quintet.

Holmström efterträder Kuula-institutets nuvarande rektor Rolf Nordman som går i pension på hösten.

Kuula-institutet hör till Vasa stads institut.

Relaterade artiklar: 

Senaste

hyllyjä pääkirjastossa
21.9.2018
Våren 2018 genomfördes bibliotekens landsomfattande användarenkät och resultaten är nu klara. Vasa stadsbibliotek fick skolvitsord 8.85 för sin service och verksamhet. Vitsordet är en aning bättre än...