Du är här

26.6.2018 - 15:07

Tomas Holmström vald till ny rektor i Kuula-institutet

Tomas Holmström har valts till ny rektor för Kuula-institutet från 1.9.2018.

Tomas Holmström är till sin utbildning musikmagister från Sibelius-Akademins avdelning för instrumentstudier i klassisk musik med trombone som huvudinstrument.

Han har verkat som rektor i Korsholms musikinstitut sedan 2005. Utöver detta har han bl.a. arbetat som freelance musiker i många av de finländska symfoniorkestrarna, verkat som militärmusiker och som medlem i Ostrobothnia Brass Quintet.

Holmström efterträder Kuula-institutets nuvarande rektor Rolf Nordman som går i pension på hösten.

Kuula-institutet hör till Vasa stads institut.

Relaterade artiklar: 

Senaste