Du är här

8.4.2019 - 9:53

Ungdomsfullmäktige beviljar ungdomar understöd för verksamhet på eget initiativ

Yleisöä festivaaleilla
Vasa ungdomsfullmäktige beviljar i år för första gången understöd för ungdomars verksamhet på eget initiativ. Understöd kan ansökas exempelvis för ett projekt eller ett evenemang, hobbyverksamhet i mindre grupper eller som delfinansiering av större projekt. Ansökningstiden är 8.4–31.5.

År 2019 utdelas sammanlagt 2 000 euro. Understöd kan ansökas av grupper som består av 13–29-åringar. I grupperna ska det finnas minst två unga personer. Gruppmedlemmarna ska bo eller studera i Vasa.

Med hjälp av understöden vill ungdomsfullmäktige främja ungdomarnas delaktighet i samhället.

- Understöden ger ungdomarna möjlighet att genomföra många olika typer av verksamhet och samtidigt lära sig att ta ansvar för projekten. Det är även viktigt att ungdomarna får finansiellt stöd för att förverkliga just egna idéer, beskriver ungdomsfullmäktiges ordförande Kirill Helsing.

Projekt som beviljas understöd ska vara planerade och genomförda av ungdomar och avslutningsvis utvärderas på en rapporteringsblankett.

Ungdomsfullmäktige beslutar om understödsmottagarna och understödsbeloppen på sitt allmänna möte 22.8.2019. Den understödda verksamheten ska ordnas under tiden 14.9–31.12.2019.

Mer information

Relaterade artiklar: 

Senaste

Café Kanttorila
19.6.2019
Kyrkbacken i Lillkyro är ett värdefullt kulturlandskap, där det precis har öppnats ett nytt café i gamla Kanttorila. Även Bleckslagarmuseet flyttar in på samma gårdsområde och stärker kulturklustret...