Du är här

5.12.2018 - 11:37

Uppdatera ditt och familjens vaccinationsskydd mot mässling

Hoitaja rokottaa.
Nu har du möjlighet att få mässlingsvaccination om du har bristfälligt vaccinationsskydd.

Vuxna får vaccinet på den egna hälsostationen:
ti 11.12 kl. 14-15.30 och to 13.12 kl. 14-15.30

  • Klienter vid barnrådgivningar: tidsbeställning via egen rådgivning. Telefontid vardagar kl. 11-11.30
  • Skolelever: tidsbeställning till egen skolhälsovårdare. Mera information via Wilma.
  • Studerande: tidsbeställning till egen hälsovårdare.

Vaccinet får inte ges: om du är gravid, till barn under 6 månader, om du har nedsatt motståndskraft eller om du tidigare har fått en allvarlig allergisk reaktion efter vaccineringen.

För barn i åldern 6-12 månader erbjuds en extra MPR vaccination vid rådgivningen om familjen ska besöka Jakobstads trakten eller åka utomlands.

Det är viktigt att MPR-vaccinationerna tas enligt vaccinationsprogrammet i åldern 12-16 månader och 6 år.

Fokus för det här meddelandet ligger på de kommuninvånare som är helt utan vaccinationsskydd: de som är 6 månader - 1 år gamla och de som inte på de rekommenderade tiderna har fått de MPR-vaccinationer som ges på rådgivningen.

För barn i åldern 6 månader - 1 år som reser ges på rådgivningen enligt föräldrarnas önskan och på rekommendation av Institutet för hälsa och välfärd en extra MPR-vaccination. Om det är fråga om ett helt ovaccinerat barn, ges barnet två MPR-vaccinationer med ett års mellanrum (på rådgivningen/inom skolhälsovården). Om det är fråga om ett barn över 6 år som har fått bara den första MPR-vaccinationen, får barnet den andra vaccinationen inom skolhälsovården.

Ett barn som har fått de vaccinationer som ges på rådgivningen enligt det nationella vaccinationsprogrammet vid rätt tid (MPR i åldern 12-18 månader) behöver ingen ny vaccination före 6 års ålder. Barnet anses fram till den åldern vara skyddat för MPR-sjukdomar.

Vaccinationsskydd rekommenderas för alla som planerar att åka till Jakobstadsregionen eller utomlands.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar mässlingsvaccination för personer, som har bristfälligt vaccinationsskydd. Man får tillräckligt skydd om man har blivit vaccinerad två gånger med två års mellanrum eller om man haft mässling. Mera information www.thl.fi

Relaterade artiklar: 

Senaste

Pholexia yhtye
16.5.2019
Vasa stads kultur- och bibliotekstjänster ordnar vårens sista Feasta Club-evenemang på torsdag 23.5 kl. 18 i stadsbibliotekets Drama-sal. Kvällens artist är rockbandet Pholexia från Vasa och det är...