Du är här

5.12.2018 - 11:37

Uppdatera ditt och familjens vaccinationsskydd mot mässling

Hoitaja rokottaa.
Nu har du möjlighet att få mässlingsvaccination om du har bristfälligt vaccinationsskydd.

Vuxna får vaccinet på den egna hälsostationen:
ti 11.12 kl. 14-15.30 och to 13.12 kl. 14-15.30

  • Klienter vid barnrådgivningar: tidsbeställning via egen rådgivning. Telefontid vardagar kl. 11-11.30
  • Skolelever: tidsbeställning till egen skolhälsovårdare. Mera information via Wilma.
  • Studerande: tidsbeställning till egen hälsovårdare.

Vaccinet får inte ges: om du är gravid, till barn under 6 månader, om du har nedsatt motståndskraft eller om du tidigare har fått en allvarlig allergisk reaktion efter vaccineringen.

För barn i åldern 6-12 månader erbjuds en extra MPR vaccination vid rådgivningen om familjen ska besöka Jakobstads trakten eller åka utomlands.

Vaccinationsskydd rekommenderas för alla som planerar att åka till Jakobstadsregionen eller utomlands.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar mässlingsvaccination för personer, som har bristfälligt vaccinationsskydd. Man får tillräckligt skydd om man har blivit vaccinerad två gånger med två års mellanrum eller om man haft mässling. Mera information www.thl.fi

Relaterade artiklar: 

Senaste