Du är här

13.3.2019 - 14:56

Utvecklandet av området Kirkkosaari pågår

Kirkkosaari
Kirkkosaari, som varit ett rekreations- och friluftsområde för invånarna i Lillkyro i årtionden, utvecklas med gemensamma krafter. Planen, som har gjorts för den värdefulla kultur- och naturmiljön, förbättrar områdets användningsmöjligheter året om.

Områdets rekreationsplan har utarbetats av tre planeringsbyråer från Helsingfors tillsammans med invånare, företagare och staden.

- Då nöjescentrets verksamhet upphörde har området lämnats vind för våg. Den nya planen siktar långt in i framtiden och förverkligas etappvis, säger Lillkyros områdesservicechef Suvi Aho.

Man börjar genomföra planen med att bygga bryggor vid Kyroälv strand och förbättra vandringsrutter. Landskapsvård dvs. att man exempelvis bearbetar skogsområden och håller åkerarealerna öppna förutsätter ett fortlöpande arbete. I planen finns bland annat ett motionsområde, plats för lägereld och fruktträdgård, som kan byggas senare efter noggrant övervägande. Vandringsrutter utvecklas etappvis genom att man förbättrar nuvarande rutter och bygger nya.

- Samarbetet fortsätter även då man förverkligar planen. Om invånarna och föreningar fås med i byggande, så hoppas jag att även områdets underhåll väcker gemensamt intresse, fortsätter Aho.

Planen kan ses på stadens webbsidor och vid Lillkyro-huset 13.-27.3.2019, och man kan göra anmärkningar till planläggningen per e-post eller skriftligen. Planen har utarbetats av Muuan Oy, Nomaji och Rakennuttajapalvelu Arto Palo Oy. 

Planen finns på adressen: www.vaasa.fi/sv/kung%C3%B6relser/plan-for-kyrkholmens-rekreationsanvandning-och-landskapsvard-framlagt

Anmärkningar:
planlaggningen@vasa.fi eller Vasa stad / planläggning, PB 3 65101 Vasa
 

Senaste