Du är här

13.3.2018 - 11:57

Välfärdskvarteret Rio byggs i Travdalen

ak1079 Ravilaakso havainnekuva 4
Vasa stadsstyrelse beslutade vid sitt sammanträde 12.3.2018 bland annat om vinnaren i tävlingen gällande Travdalens välfärdskvarter, pilotförsök i fråga om valfriheten samt om grön el.

För ett av centrumkvarteren i det nya bostadsområdet Travdalen söktes en konceptgenomförare med en planerings- och tomtöverlåtelsetävling under tiden 25.10.2017–12.1.2018. Syftet var att hitta en lämplig lösning som stöder gemenskap i synnerhet för seniorer. Kvarteret kan dock inhysa flera generationer, dvs. erbjuda boende även för andra åldersgrupper och/eller specialgrupper.

Inom den utsatta tiden inkom ett förslag med signaturen ”RIO”. Förslaget lämnades in av tävlingsgruppen Yrjö ja Hanna -säätiö sr, Yrjö & Hanna Oy och Peab Oy. För den arkitektoniska konceptplaneringen svarade Uki Arkkitehdit Oy. Stadsstyrelsen valde enhälligt förslaget till vinnare.

Kvarteret Rio är en aktiverande och välmåendefrämjande gemenskapsinriktad plats som lämpar sig för olika generationer. Det erbjuder mångsidig arkitektur och funktioner, konst, gemensamma utrymmen, tillgänglighet, service samt boende som kan anpassas enligt olika behov. I energilösningarna beaktas förnybar energi. Det är meningen är kvarteret ska fungera som hela bostadsområdets hjärta och erbjuda cirka 170 bostäder.

Tävlingens vinnare ordnar ännu på hösten en arkitekttävling i fråga om kvarteret. Tävlingen sker i

nära växelverkan med Vasa stads fastighetssektor och planläggning.

Tomten reserveras för den vinnande gruppen fram till slutet av år 2018.


Vasa pilottestar valfriheten
 

Vasa ansluter sig till pilottestningen av valfriheten inom social- och hälsovårdstjänsterna. Syftet är att i Österbotten i olika projekt testa social- och hälsovårdscentraler och mun- och tandvårdsenheter, kundsedlar samt personlig budget. Det viktigaste vid testningen är att öka klientens roll vid beslut om servicen samt vid uppbyggandet av servicens innehåll.

Pilotprojektet som omfattar Österbotten administreras av Vasa sjukvårdsdistrikt och syftet är att det inleds i juli.
 

Vasa stad övergår till grön el
 

Staden övergår till att skaffa el från förnybara energikällor fr.o.m. 1.4. Detta minskar koldioxidutsläppen med cirka 12 000 ton per år.

Grön el kan produceras med vind- och solenergi samt aerotermisk energi, geotermisk energi, hydrotermisk energi, havsenergi, vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från avloppsreningsverk samt från biogas.

 För staden medför övergången till grön el tilläggskostnader på cirka 35 000-40 000 euro per år.

 

Se föredragningslistor och protokoll: https://www.vaasa.fi/sv/beslutsfattande/foredragningslistor-och-protokoll

 

 

Senaste

Kuva syksyisestä rannasta
14.8.2019
Anmäl dig senast 3.9. En stödgrupp för dig som vill sluta röka börjar ti 10.9.2019. Träffarna...