Du är här

4.6.2019 - 11:38

Vasa flaggar för jämlikheten under Pride-veckan

Sateenkaarilippu
I Vasa firas 10–16.6 Pride-veckan som främjar sexual- och könsminoriteters rättigheter. Vasa stad hissar under hela veckan regnbågsflaggor i flaggstängerna vid gågatan i centrum.

Pride-evenemangets syfte är att påminna om att alla har jämlika rättigheter oavsett sexuell läggning eller könsidentitet.

- En av stadens viktiga uppgifter är att främja jämlikhet och mänskliga rättigheter samt välfärd som bygger på dessa grundrättigheter. Vi vill att Vasa är en jämlik och trygg plats att bo på för alla, säger stadsstyrelsens ordförande Maria Tolppanen.

Pride-evenemanget ordnas av Vasa Seta rf. Närmare info om programmet finns på föreningens sidor https://fi.vaasanseta.fi/.

Hur jämlikheten genomförs utreds på hösten

Vasa stad inleder på hösten en utredning om hur jämlikhet och likvärdighet förverkligas i praktiken inom stadens olika serviceformer.

- I det här arbetet tar vi även med invånare och representanter för organisationer, berättar utvecklings-planerare Marjo Hannu-Jama från Vasas stadsutveckling.

Vasa var 2018 pilotkommun i det nationella projektet Rainbow Rights. Med hjälp av det har man bland annat stött jämlikhets- och likvärdighetsplaneringen. För Vasa stads personal har workshoppar och utbildningar ordnats om ämnet.

- Med projektarbetet har medvetenheten om könens mångfald och likvärdigt bemötande stärkts till exempel vid kundbetjäningen, berättar Hannu-Jama.

Relaterade artiklar: 

Senaste

Kuva syksyisestä rannasta
14.8.2019
Anmäl dig senast 3.9. En stödgrupp för dig som vill sluta röka börjar ti 10.9.2019. Träffarna...