Du är här

8.8.2018 - 12:36

Vasa stad och regionen får ny framtoning – så här ser Vasa ut nu!

vaasan_kaupunki_verkkosivu_lanseeraus_fi.jpg
Vasa stad, Vasaregionen och Visit Vasa tar i bruk en ny logo och en ny visuell framtoning 8.8.2018. Ingen annanstans i Finland har ett så omfattande regionalt samarbete tidigare genomförts kring ett gemensamt varumärke. Invånarna och personalen togs också med i planeringen.

Vasaregionens spetsbudskap hav, passion och energi syns nu också  i regionens nya framtoning, bland annat i logotypens marinblå färg. Den nya visuella framtoningen är vacker, lugn, modern och framträdande. Den kan användas på ett mångsidigt sätt och enkelt anpassas till olika målgrupper.

Ny logo 

Vasaregionens nya logotyp utgörs av en stiliserad textlogo som är tydlig, luftig och ger ett vänligt intryck. Grundlogotypen används i regel i all visuell kommunikation och marknadsföring för Vasaregionen.

Vasa stads våglogotyp var tio år gammal och den motsvarade inte dagens behov. Den arbetsgrupp som svarar för förnyandet av framtoningen valde utifrån ett anbudsförfarande Zeeland Family för genomförandet av den nya framtoningen. 

- Den nya framtoningen passar mer än väl in i en digital miljö och sociala medier. En lugn och stabil logotyp får en ny innebörd, då namnets bokstäver formas till bildsymboler. Symbolerna summerar berättelser om stadsmiljön, individerna och samhällena, beskriver reklambyrå Zeeland Familys projektchef Minna Lavinkoski
 

 


Piktogramlogotyper och färger

Piktogram, d.v.s. symboliska bildtecken, är också en väsentlig del av Vasaregionens framtoning. Piktogram används som ett kompletterande visuellt element till text och/eller bild. Vasaregionens färger baserar sig på tre huvudbudskap i kommunikationsstrategin: hav, passion och energi. Huvudfärgen är marint mörkblå. För varje budskap har ett eget färgpar definierats, vilket används tillsammans med huvudfärgen. 

vaasan_kaupunki_sv4.jpg
vaasan_kaupunki_sv5.jpg
vaasan_kaupunki_sv6.jpg
_os_3865_katja_losonen_web.jpg
_os_8710b_katja_losonen_web.jpg
_os_katja_losonen_web.jpg

Invånarna med i planeringen
 

Regionens invånare och stadens personal togs med i planeringen av den gemensamma framtoningen bland annat genom Facebook-omröstningar, ett pop up-evenemang i Rewell Center och ett webbforum. 

- Det har varit fint att märka att regionens invånare har varit genuint med vid planeringen av framtoningen. Det visar att vi är på väg i rätt riktning, säger Vasa stads kommunikationschef Leena Forsén.  

Vid symbolomröstningen fick symbolerna med havstema (bro, solnedgång och segelbåt) mest röster, då stadsborna tillfrågades om vilka symboler som bäst beskriver Vasa. 

- Det var överraskande att havet blev ett så viktigt tema i enkäterna. Ofta uppfattar man närheten till havet som en självklarhet, men när man frågar så är det ändå det som man först tänker på, funderar Visit Vaasas verkställande direktör Max Jansson

Framtoningen förnyas stegvis på olika produkter och i olika applikationer i takt med att de förnyas. Kommuninvånarna får på hösten ta del av den nya framtoningen bland annat i Vasa stads instituts kursbroschyr, tidningen KultTour och Vasa stads invånartidning. 

- Det bästa med planeringen av den nya framtoningen har varit att vi gör det tillsammans! Oberoende av vilken organisation man representerar så har målet ändå varit samma för alla, säger VASEKs marknadsföringschef Mari Kattelus
 

vaasan_kaupunki_verkkosivu_lanseeraus_fi7.jpg


Den nya framtoningen presenteras torsdag 9.8 kl. 16-20 under Konstens natt på Vasa stads, Visit Vaasas och Vasaregionens gemensamma pop up-ställe vid Vasas torginfo. Där erbjuds ansiktsmålning och inspirerande färgläggningsuppgifter för barn, och de 1000 första besökarna får en ny Vasa-tygkasse. Välkomna!

Senaste